Skip to main content

Spokojenost cestujících na služebních cestách a lepší cestovní zkušenosti

traveller satisfaction
traveller-satisfaction

Spokojenost cestujících

Spokojenost cestujících na služebních cestách je důležitou součástí chodu firemního cestovního programu. Zajištění dobrých zkušeností a spokojenosti s plánováním i cestováním zaměstnanců, kteří cestují jménem vaší společnosti, pomáhá udržet morálku, podpořit zdraví zaměstnanců a zlepšit výsledky. Další informace, jak pomáhá společnost Egencia organizacím podpořit spokojenost cestujících na služebních cestách a poskytnout tak lepší cestovní zkušenosti.