Skip to main content
Travel-Management_Full-Hero1
Travel-Management_Hero_Mobile1

Odborná doporučení pro vaši společnost

Na nejtěžší dotazy odpovídají naši konzultanti služebního cestování – vy nemusíte.

Travel Management Consulting

Porovnejte svůj program služebních cest

Společnost Egencia, kterou vlastní společnost American Express Global Business Travel, nabízí poradenské služby pro služební cesty, které vám pomohou vytvořit spolehlivá pravidla pro služební cesty, přijmout ta nejlepší rozhodnutí ohledně firemního cestovního programu a poskytnout v rámci organizace lepší cestovní zkušenosti. Naši odborníci vám poskytnou analytické informace založené na datech a předloží vám doporučení, která vám pomohou posuzovat efektivitu vašeho cestovního programu, upravit program z hlediska udržitelnosti, určovat nebo aktualizovat zásady pro cestování, přizpůsobovat sestavy a řídit proces výběru dodavatelů a zpracování jejich nabídek. Navíc dokážeme implementovat řešení firemního managementu cestování Egencia do týdne.

Získejte jasnou představu o výsledcích vašeho programu služebních cest.

Na základě osvědčených postupů z oborové praxe a našich odborných znalostí vám pomůžeme vyhodnotit údaje o vašem cestovním programu způsobem, který zohledňuje specifické okolnosti vaší společnosti. Díky tomu získáte přehled o tom, kde hledat úspory, jak zajistit soulad s předpisy a jak zvýšit spokojenost cestujících. 

Tipy pro vyhodnocení vašeho firemního cestovního programu

Black background promo blade

Naše bezplatná šablona vám usnadní plánování výběrových řízení

Přístup firem k výběru dodavatelů se mění. Analýza a reporting cestovních dat maximálně zjednodušují procesy ve výběrovém řízení. Poradíme vám, jak se zaměřit na parametry, které jsou nejdůležitější pro splnění vašich podnikatelských cílů.

Podpořte svůj hospodářský výsledek

Využijte znalosti našich odborných konzultantů z oboru cestovního ruchu při péči o vaše dodavatelské vztahy.

Víme, kolik toho musíte dělat pro zajištění nebo udržení cen, vybavení a služeb, které má vaše společnost dohodnuté. Rádi vám pomůžeme maximalizovat hodnotu cestovních výdajů u vašich současných dodavatelů, najít nové dodavatele a také vyhodnotit nabídky.

Optimalizujete své služební cesty

Díky analytickým informacím a oborovým standardům vám naši odborníci mohou pomoci odhalit potenciální úspory a předložit doporučení, díky kterým můžete maximalizovat návratnost investic (ROI) u svého cestovního programu.

Také můžeme provést diagnostiku, abychom vyhodnotili míru udržitelnosti vašeho programu ve srovnání s vašimi cíli, a navrhneme akční plán, se kterým těchto cílů dosáhnete.

Zhodnotíme také vaše pravidla pro cestování a doporučíme řešení, se kterými dosáhnete svých klíčových cílů – ať už chcete zlepšit soulad s předpisy, snížit ztráty nebo dosáhnout některého z mnoha dalších cílů cestovního programu, které my pomáháme našim zákazníkům dosahovat každý den.

Travel Culture
Light-grey-mobility

Zdarma ke stažení: Obnova cestovního programu

Rok 2020 změnil způsob fungování firem na celém světě. Změnila se i oblast služebních cest. Skupina BTN Group provedla ve spolupráci se společností Egencia průzkum mezi manažery cestování a dalšími zainteresovanými osobami na úrovni nejvyššího managementu. Tento průzkum se snažil zjistit, jak firmy uvažují o řízených cestovních programech dnes a do budoucnosti.

Chcete-li zjistit o trendech služebních cest více, prostudujte si bílou knihu.

Egencia Travel Academy

Cestovní akademie společnosti Egencia nabízí informativní videa pro manažery cestování, ze kterých se dozvíte vše o řízení efektů letecké dopravy, globálním distribučním systému (GDS) a o všem mezi tím. Poskytujeme vám všechny informace, které potřebujete k pochopení vnitřních mechanismů tohoto komplexního oboru zahrnujících mnoho aspektů.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše specialisty na řízení služebních cest.