Skip to main content

Konzultační řešení pro management firemního cestování a služebních cest

Travel Management Consulting Solutions Hero Banner
Travel Management Consulting Solutions Hero Banner

Odborná doporučení pro vaši společnost

Na nejtěžší dotazy odpovídají naši konzultanti služebního cestování – vy nemusíte.

Travel Management Consulting

Porovnejte svůj program služebních cest

Amex GBT Egencia (Egencia™) nabízí poradenské služby pro služební cesty, pomůže vám vytvořit řádnou strategii pro služební cesty, abyste se mohli o programu vašich firemních cest rozhodovat správně a zlepšovat kvalitu cestování ve vaší organizaci. Poskytneme vám analytické informace založené na datech a předložíme doporučení, která vám pomohou s posuzováním efektivity vašeho cestovního programu, úpravami programu z hlediska udržitelnosti, určováním nebo aktualizací zásad pro cestování, přizpůsobením vašich reportů a řízením procesu výběru dodavatelů a zpracování jejich nabídek. Navíc dokážeme implementovat řešení firemního managementu cestování Egencia do týdne.

Získejte jasnou představu o výsledcích vašeho programu služebních cest.

Na základě osvědčených postupů z oborové praxe a našich odborných znalostí vám pomůžeme vyhodnotit údaje o vašem cestovním programu způsobem, který zohledňuje specifické okolnosti vaší společnosti. Díky tomu získáte přehled o tom, kde hledat úspory, jak zajistit soulad s předpisy a jak zvýšit spokojenost cestujících. 

Tipy pro vyhodnocení vašeho firemního cestovního programu

Black background promo blade

Naše bezplatná šablona vám usnadní plánování výběrových řízení

Přístup firem k výběru dodavatelů se mění. Analýza a reporting cestovních dat maximálně zjednodušují procesy ve výběrovém řízení. Poradíme vám, jak se zaměřit na parametry, které jsou nejdůležitější pro splnění vašich podnikatelských cílů.

Podpořte svůj hospodářský výsledek

Využijte znalosti našich odborných konzultantů z oboru cestovního ruchu při péči o vaše dodavatelské vztahy.

Víme, kolik toho musíte dělat pro zajištění nebo udržení cen, vybavení a služeb, které má vaše společnost dohodnuté. Rádi vám pomůžeme maximalizovat hodnotu cestovních výdajů u vašich současných dodavatelů, najít nové dodavatele a také vyhodnotit nabídky.

Optimalizujete své služební cesty

Díky analytickým informacím oborovým standardům vám můžeme pomoci odhalit potenciální úspory a předložit doporučení, díky kterým můžete maximalizovat návratnost investic (ROI) do svého cestovního programu.

Také můžeme provést diagnostiku, abychom vyhodnotili míru udržitelnosti vašeho programu ve srovnání s vašimi cíli, a navrhneme akční plán, se kterým těchto cílů dosáhnete.

Zhodnotíme také vaše pravidla pro cestování a doporučíme řešení, se kterými dosáhnete svých klíčových cílů – ať už chcete zlepšit soulad s předpisy, snížit ztráty nebo dosáhnout některého z mnoha dalších cílů cestovního programu, které my pomáháme našim zákazníkům dosahovat každý den.

Travel Culture
Light-grey-mobility

Zdarma ke stažení: Obnova cestovního programu

Rok 2020 změnil způsob fungování firem na celém světě. Změnila se i oblast služebních cest. Skupina BTN Group provedla ve spolupráci se společností Egencia průzkum mezi manažery cestování a dalšími zainteresovanými osobami na úrovni nejvyššího managementu. Tento průzkum se snažil zjistit, jak firmy uvažují o řízených cestovních programech dnes a do budoucnosti.

Chcete-li zjistit o trendech služebních cest více, prostudujte si bílou knihu.

Egencia Travel Academy

Cestovní akademie společnosti Egencia nabízí informativní videa pro manažery cestování, ze kterých se dozvíte vše o řízení efektů letecké dopravy, globálním distribučním systému (GDS) a o všem mezi tím. Poskytujeme vám všechny informace, které potřebujete k pochopení vnitřních mechanismů tohoto komplexního oboru zahrnujících mnoho aspektů.

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte naše specialisty na řízení služebních cest.