Skip to main content

Povinnost řádné péče

Povinnost řádné péče je závazek poskytovat řádnou péči. Tuto povinnost mají firmy ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším osobám. Když lidé cestují jménem firmy, je třeba i v zájmu jejich bezpečnosti, aby byly zavedeny a pochopeny řádné procedury a pravidla týkající se cestování. Další informace o povinnosti řádné péče najdete v těchto článcích. Dozvíte se také, jak můžete změnit procesy managementu cestování, aby vaše firma zohledňovala i tento důležitý aspekt.