Skip to main content

Povinnost řádné péče a řízení cestovních rizik

Man Reading From Device On Train
Man Reading From Device On Train

Povinnost řádné péče

Povinnost řádné péče je závazek poskytovat řádnou péči. Tuto povinnost mají firmy ve vztahu ke svým zaměstnancům a dalším osobám. Když lidé cestují jménem firmy, je třeba i v zájmu jejich bezpečnosti, aby byly zavedeny a pochopeny řádné procedury a pravidla týkající se cestování. Další informace o povinnosti řádné péče najdete v těchto článcích. Dozvíte se také, jak můžete změnit procesy managementu cestování, aby vaše firma zohledňovala i tento důležitý aspekt.