Omezené podmínky použití společnosti Egencia France SAS

Poslední revize dne 15. srpna 2019

Vítejte na našem webu („web“). Tento web slouží výhradně společnostem, které odebírají služby společnosti Egencia (dále jednotlivě jako „společnost“) a jejich oprávněným zákazníkům („oprávnění zákazníci“ nebo „zákazníci“), jako pomůcka pro práci s jejich potřebami v oblasti služebních cest. Patří sem shromažďování informací o cestě, zjišťování dostupnosti zboží a služeb souvisejících s cestou, rezervace oprávněných rezervací pro sebe či v případě zajišťovatelů cestovních služeb pověřených společností („zajišťovatelé cestovních služeb“) jménem jiných osob nebo uzavírání jiných obchodních transakcí s poskytovateli cestovních služeb a manažery cestovních služeb („manažeři cestovních služeb“), a to pouze pro účely nahlížení do zpráv a přístup k nim. Žádné jiné důvody nejsou přípustné.

Výrazy „my“, „náš“ a „Egencia“ v příslušných pádech označují francouzskou společnost Egencia France SAS a její dceřiné společnosti a firemní partnery včetně společnosti Travelscape, LLC (dále souhrnně jako „společnosti Egencia“). „Partner společnosti Egencia“ znamená web pod společným obchodním názvem nebo propojený web, jehož prostřednictvím poskytujeme odkazy, obsah nebo služby. Výraz „vy“ označuje oprávněného zákazníka, zajišťovatele cestovních služeb nebo manažera cestovních služeb společnosti, který tento web navštívil, zajistil si jeho prostřednictvím rezervaci nebo si zajistil rezervaci prostřednictvím zástupců společnosti Egencia. TPX’ znamená Travel Partner Exchange S.L. se sídlem společnosti na adrese Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanárské ostrovy, Španělsko.

Tento web vám nabízíme pod podmínkou, že budete beze změn souhlasit se všemi níže uvedenými smluvními podmínkami a sděleními (dále souhrnně jako „Podmínky použití“ nebo „smlouva“). Doporučujeme, abyste si tyto Podmínky použití pečlivě přečetli, protože obsahují důležité informace o omezení odpovědnosti. Rovněž doporučujeme přečtení Zásad ochrany osobních údajů, kterými se řídí vaše používání webu a které jsou do této smlouvy začleněny odkazem. Přístupem k tomuto webu nebo jeho používáním, rezervací cestovních produktů nebo služeb na webu nebo kontaktováním zástupců našeho telefonního centra souhlasíte s tím, že budou uplatněny aktuálně platné Podmínky použití. Pokud s Podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte tento web, neprovádějte jeho prostřednictvím rezervace ani nevolejte zástupcům našeho telefonního centra. Společnost Egencia může tyto Podmínky používání kdykoli změnit a váš další přístup k tomuto webu nebo jeho používání jsou podmíněny tím, že budete s aktualizovanými Podmínkami použití souhlasit.

zpět na začátek

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Podmínkou vašeho používání tohoto webu je vaše záruka, že:

 1. je vám nejméně 18 let,
 2. jste oprávněný zákazník, zajišťovatel cestovních služeb nebo manažer cestovních služeb,
 3. jste zákonně oprávněni se závazně zákonně zavazovat,
 4. budete tento web používat v souladu s Podmínkami použití,
 5. budete tento web používat pouze k oprávněným rezervacím pro sebe nebo jménem stran ve vaší společnosti, za které máte zákonné právo jednat jako zajišťovatel cestovních služeb,
 6. jste-li tvůrce cesty, potvrzujete, že pro účely rezervací provedených prostřednictvím tohoto webu nebo služeb jednáte se zákazníky, pro které nějakou cestu organizujete, jako cestovní agentura a zákazníka, jehož jménem rezervaci cesty provádíte, budete informovat o smluvních podmínkách, které se vztahují na rezervace, které jste jejich jménem provedli, včetně všech souvisejících platných pravidel a omezení,
 7. všechny informace, které poskytujete na tomto webu, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné,
 8. budete chránit informace na svém účtu Egencia a budete dohlížet na případné použití vašeho účtu jinou osobou, než jste vy, a budete za takové použití plně odpovědní,
 9. jste buď oprávněni naší společností používat služby nabízené prostřednictvím tohoto webu, nebo – pokud provádíte rezervace cestovních služeb jménem jiného hosta naší společnosti (např. jako manažer cestovních služeb, asistent nebo jiný zástupce) – prohlašujete a zaručujete se, že tento zaměstnanec souhlasí s těmito podmínkami použití a bude jimi vázán.

Ponecháváme si právo na základě vlastního uvážení komukoli odmítnout přístup k tomuto webu nebo službám, které nabízíme, a to kdykoli a z libovolného důvodu, mimo jiné včetně porušení Podmínek použití. Kromě toho může vaše společnost také na základě vlastního uvážení omezit přístup k webu nebo zrušit účty libovolného zákazníka, manažera cestovních služeb nebo zajišťovatele cestovních služeb.

zpět na začátek

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah tohoto webu a informace v něm obsažené (mimo jiné včetně ceny a dostupnosti cestovních služeb) a také infrastruktura použitá k poskytování tohoto obsahu a informací jsou naším majetkem nebo majetkem našich dodavatelů a poskytovatelů nebo majetkem vaší společnosti nebo dodavatelů, se kterými vaše společnost uzavřela přímé smlouvy o cestovních službách. I když si můžete pořídit omezený počet kopií vašeho plánu cesty (a souvisejících dokumentů) pro rezervace provedené prostřednictvím tohoto webu, souhlasíte s tím, že žádné informace, obsah, na který se mohou vztahovat autorská práva, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, ukazovat, reprodukovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet z nich odvozená díla, předávat je nebo prodávat či prodávat dále. Dále není povoleno:

 1. používat tento web nebo jeho obsah pro libovolné komerční účely,
 2. provádět spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace ani rezervace na základě očekávané poptávky,
 3. získávat přístup k obsahu tohoto webu nebo informacím na tomto webu, monitorovat je nebo kopírovat pomocí nástrojů typu robot, spider, scraper nebo jiných automatických prostředků nebo jiného manuálního postupu pro jakékoli účely, pokud k tomu nebudete mít naše výslovné písemné povolení,
 4. porušovat omezení sdělení o vyloučení robotů na tomto webu nebo obcházet jiná opatření použitá k zabránění nebo omezení přístupu na tento web,
 5. podnikat kroky, které by představovaly nebo mohly dle našeho uvážení představovat nepřiměřené nebo neúměrně vysoké zatížení naší infrastruktury,
 6. zveřejňovat nebo předávat nezákonné informace nebo provádět jakoukoli nezákonnou činnost, mimo jiné včetně aktivit nebo zveřejňování, které jsou nezákonné, hanlivé, pomlouvačné, neslušné nebo rasově či sexuálně urážlivé,
 7. bez našeho výslovného písemného povolení vkládat přímý odkaz na libovolnou část tohoto webu (mimo jiné včetně cesty k nákupu libovolných cestovních služeb) pro jakýkoliv účel, nebo
 8. „vytvářet rámce“, „zrcadlit“ nebo jinak začleňovat libovolnou část těchto webových stránek do jiného webu bez našeho předchozího písemného svolení.

Pokud vaše rezervace nebo účet vykazují známky podvodu, zneužití nebo podezřelé aktivity, může společnost Egencia zrušit rezervace spojené s vaším jménem, e-mailovou adresou nebo účtem a zavřít všechny související účty Egencia. Pokud jste se dopustíte podvodné činnosti, vyhrazuje si společnost Egencia právo podniknout potřebné právní kroky. Můžete nést odpovědnost za peněžitou ztrátu společnosti Egencia včetně nákladů na soudní řízení a náhrady škody.   Chcete-li podat námitku proti zrušení rezervace nebo zmrazení či uzavření účtu, kontaktujte prosím oddělení služeb zákazníkům společnosti Egencia.

zpět na začátek

PRAVIDLA A OMEZENÍ NA STRANĚ DODAVATELE

Na vaši rezervaci a nákup zboží a služeb souvisejících s cestováním, které jste si vybrali, se budou vztahovat další podmínky. Pečlivě si tyto další podmínky přečtěte. Zejména v případě nákupu letenky se ujistěte, že jste si přečetli celé přepravní podmínky vydané dodavatelem, které se nacházejí na webu daného dodavatele. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat nákupní podmínky stanovené dodavatelem, se kterým se rozhodnete uzavřít obchod, mimo jiné včetně úhrady všech částek v termínu splatnosti a v souladu s pravidly a omezeními dodavatele, která se týkají dostupnosti a použití jízdenek, produktů nebo služeb.  Například cena letenky je garantována až po dokončení nákupu a vydání letenek.  Letečtí dopravci a další dodavatelé cestovních služeb mohou bez upozornění své ceny měnit. Pokud nebude vaše platba v plné výši přijata včas, vyhrazuje si společnost Egencia právo vaši rezervaci zrušit.  

Společnost Egencia vám může místo zpáteční letenky nabídnout možnost provést rezervaci kombinací dvou jednosměrných letenek. Kombinace jednosměrných letenek vám může zajistit větší výběr letů, které jsou často levnější a které lze kombinovat v rámci jednoho leteckého dopravce nebo u různých leteckých dopravců. Na rozdíl od zpátečních letenek se na každou jednosměrnou letenku vztahují její vlastní pravidla, omezení a poplatky. Pokud u jednoho z těchto letů dojde ke změně ze strany leteckého dopravce (např. zrušení nebo přeložení letu), která způsobí, že musíte provést změny i u druhého letu, budete povinni uhradit případné náklady, které vám vzniknou v souvislosti s provedením změn u letu, který nebyl danou změnou dotčen. 

U určitých nízkonákladových dopravců je cena vašeho letu převedena kvůli vašemu pohodlí z jiné měny tak, abyste měli k dispozici odhad částky ve vaší místní měně. V důsledku toho si může letecký dopravce z vaší kreditní karty strhnout částku, která může být kvůli kolísání měny mírně odlišná. Ve vašem výpisu se může objevit také příslušný poplatek od vydavatele vaší karty za zpracování transakce a případné daně za zahraniční nákupy.

Federální zákony zakazují u sebe nebo ve svém zavazadle na palubě letadla přepravovat nebezpečné materiály. Porušení tohoto zákazu může mít za následek až pětiletý trest odnětí svobody a pokuty ve výši 250 000 USD nebo více (předpis 49 U.S.C. 5124). K nebezpečným materiálům patří výbušniny, stlačené plyny, hořlavé kapaliny a pevné látky, oxidační činidla, jedy, korozivní látky a radioaktivní materiály. Příklady: barvy, benzin do zapalovače, ohňostroje, slzné plyny, kyslíkové lahve a radiofarmaka.   Existují zvláštní výjimky pro malá množství (do celkové hmotnosti cca 2 kg (70 uncí)) zdravotnických a toaletních potřeb převážených ve vašem zavazadle a některé kuřácké potřeby, které máte u sebe.

Někteří poskytovatelé ubytování mohou požadovat, abyste při příjezdu předložili kreditní kartu, debetní kartu nebo složili peněžitou zálohu na pokrytí dodatečných výdajů vzniklých během vašeho pobytu. Tato záloha se nevztahuje na platby, které společnost Egencia obdrží za vaši rezervaci hotelu. Společnost Egencia není odpovědná za náklady vzniklé v důsledku přestěhování. Berete na vědomí, že někteří externí dodavatelé, kteří nabízejí určité služby nebo aktivity, mohou využití těchto služeb či aktivit podmínit vaším souhlasem s vyloučením jejich zodpovědnosti. Berete na vědomí, že porušení pravidel a omezení takového dodavatele může vést ke zrušení vaší rezervace, odmítnutí vašeho přístupu k příslušnému cestovnímu produktu nebo službám, propadnutí částek zaplacených za danou rezervaci nebo stržení nákladů, které nám vzniknou v důsledku takového porušení, z vašeho účtu.

VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ:

Pořadí řazení výsledků vyhledávání u dodávky od společnosti Egencia (např. lety, ubytování, automobil atd.) poskytnuté v reakci na dotaz vyhledávání je určeno mnoha faktory, které se mohou u různých cestovních služeb lišit. Patří sem například cena a dostupnost a případně také časové plány cesty, např. délka a čas cesty, poloha, výsledek hodnocení a počet hvězdiček. V každém případě si může každý zákazník upravit filtry a seřadit faktory, a upravit tím zobrazení tak, aby co nejlépe odpovídalo individuálním přáním a cestovním potřebám zákazníka. Kromě toho neustále optimalizujeme naše služby tak, abychom zákazníkům poskytovali ty nejlepší služby. Proto občas provádíme testování jiných algoritmů pro výchozí řazení výsledků vyhledávání.

zpět na začátek

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Egencia věří v ochranu vašich osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše aktuální zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí také vaše používání webu. Seznámíte se zde s našimi postupy: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Egencia

zpět na začátek

FIREMNÍ ZÁSADY PRO CESTOVÁNÍ

Vaše společnost může poskytnout společnosti Egencia své platné zásady pro cestování („Firemní zásady pro cestování“). Při uzavírání obchodů s vámi pomůžeme vaší společnosti uplatňovat dodržování jejích Firemních zásad pro cestování. Máte-li jakékoli otázky týkající se pravidel a předpisů vašich Firemních zásad pro cestování, obraťte se přímo na vaši společnost.

zpět na začátek

 POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

Společnost je odpovědná za zajištění, že jakékoli zde provedené cestovní nákupy jsou v souladu s jejími cestovními postupy a pravidly (i v případě, kdy web pro firemní cestování nabízí funkce pro regulaci souladu se zásadami pro cestování), a za řešení jakýchkoli souvisejících sporů s jejími zaměstnanci a zástupci. Společnost Egencia nenese odpovědnost za jakékoli zde provedené cestovní nákupy porušující cestovní postupy nebo pravidla společnosti.

Společnost nese odpovědnost za jakékoli platby za doplatkové faktury nebo poplatky za pokuty vyměřené jakoukoli třetí stranou související se zde uvedenými cestovními nákupy nebo aktivitami společnosti (např. vystavení navazujících cestovních dokladů atd.) a za jakékoli náklady, škody nebo částky vyplývající z vyjednaných leteckých smluv společnosti nebo s nimi související, avšak ne v rozsahu, v jakém se jedná o platby, poplatky, náklady, škody nebo částky vyměřené vůči společnosti Egencia, za které nese odpovědnost v souladu s výše uvedenými fakturačními postupy.

MÍSTNÍ DANĚ A PLATBA

Pokud není v pravidlech a omezeních uvedeno jinak, ceny služeb uvedené na webu jsou v českých korunách a nezahrnují místní daně účtované úřady v některých zemích.

Cenu služeb rezervovaných na webu nebo telefonicky je nutné uhradit buď (i) společnosti Expedia nebo TPX, která tyto platby přijme jménem dodavatelů, nebo (ii) přímo dodavatelům. Platba může být účtována více než jednou stranou (jak bude uvedeno ve výpisu z banky nebo kreditní karty zákazníka), nicméně celková účtovaná částka nepřekročí celkovou cenu služeb.

Zákazník poskytne údaje své platební karty a dodavatel nebo společnost Expedia, Inc. bude často muset ověřit: (i) platnost platební karty (prostřednictvím strhnutí poplatku nominální hodnoty, který bude do několika dní buď refundován, nebo odečten z konečné platby splatné dodavateli) a (ii) dostupnost prostředků na platební kartě (což potvrdí banka, která kreditní kartu zákazníka vydala).

PŘEDPLACENÉ REZERVACE HOTELU

Berete na vědomí, že společnost Egencia a její příslušné dceřiné společnosti a firemní partneři (dále souhrnně jako „společnosti Egencia“) předem sjednávají s poskytovateli ubytování určité ceny pokojů tak, aby usnadnili provádění rezervací.  Berete také na vědomí, že společnosti Egencia vám poskytují služby pro usnadnění provádění těchto rezervací za úplatu („poplatek za zprostředkování“). Cena pokoje zobrazená na webu je kombinací předjednané ceny za pokoje, které vaším jménem rezervovaly společnosti Egencia, a poplatku za zprostředkování, který si ponecháváme za naše služby. Společnostem Egencia udělujete právo provést rezervace za celou cenu rezervace, která zahrnuje cenu pokoje uvedenou na webu, daně, servisní poplatky a v relevantních případech daně z našich služeb a transakční poplatky. Souhlasíte s tím, že vám z vaší kreditní karty odečteme celkovou cenu rezervace. Předáním požadavku na rezervaci opravňujete společnosti Egencia včetně společnosti Travelscape, LLC, aby vaším jménem zprostředkovaly rezervace hotelu včetně zajištění úhrady u poskytovatelů ubytování.

Berete na vědomí, že pokud není níže v souvislosti s daňovými povinnostmi ohledně částek, které si ponecháváme za naše služby, uvedeno jinak, neinkasujeme daně za účelem jejich úhrady příslušným daňovým úřadům. Daně za předplacené hotelové transakce jsou náhrady za odhadované transakční daně (např. z prodeje a užívání, obsazenosti, daně za pokoj, spotřební daně, daně z přidané hodnoty atd.), které jsou uhrazeny poskytovateli ubytování za daně splatné z pronájmu hotelových pokojů. Poskytovatelé ubytování nám fakturují určité poplatky včetně daní. Poskytovatelé ubytování jsou povinni příslušné daně zaplatit příslušným daňovým jurisdikcím. Žádná ze společností Egencia nevystupuje jako spoludodavatel dodavatele, u kterého jsme objednali nebo rezervovali cestovní služby našeho zákazníka. Zdanitelnost a příslušná daňová sazba se výrazně liší v závislosti na poloze. Skutečná výše daní, které jsou placeny poskytovatelům ubytování, se může lišit podle výše náhrad za daně, v závislosti na sazbách, zdanitelnosti apod., které jsou platné v době skutečného využití hotelových služeb našimi zákazníky.  Servisní poplatky si ponecháváme jako další náhradu za servis, který vám poskytujeme v souvislosti s rezervací cestovních služeb. Servisní poplatky, které si ponecháváme za naše služby, se liší podle částky a druhu rezervace hotelu.

Vaši předplacenou rezervaci hotelu můžete zrušit nebo změnit, bude vám však účtován poplatek za zrušení nebo změnu uvedený v pravidlech a omezeních pro rezervaci hotelu. Tento poplatek může dosáhnout plné výše ceny rezervace. Pokud svou rezervaci nezrušíte nebo nezměníte před termínem uvedeným v zásadách storna platných pro hotel, kde jste provedli rezervaci, přičemž tyto zásady se u jednotlivých hotelů liší (obvykle 24 až 72 hodin před datem příjezdu), bude vám vyúčtována částka rovnající se platné ceně za noc, dani a servisním poplatkům. Pokud se neubytujete první noc dané rezervace a plánujete přijet na další noci v rámci této rezervace, musíte nám potvrdit změny rezervace nejpozději k datu první noci dané rezervace. Zamezíte tak zrušení vaší rezervace. Souhlasíte s tím, že zaplatíte vzniklé poplatky za zrušení nebo změnu rezervace. Některé hotely v omezených případech nepovolují změny nebo zrušení rezervace poté, co je dokončena. Tato skutečnost je uvedena v pravidlech a omezeních pro rezervaci hotelu. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat Podmínky použití vzniklé v souvislosti s vašimi předplacenými rezervacemi hotelu.

Na částky, které vám účtujeme za naše služby (poplatek za zprostředkování nebo servisní poplatek), se v některých jurisdikcích vztahují daně z prodeje nebo použití nebo pobytová daň. Například za pobyty v hotelu ve státě New York, avšak mimo New York City, jsou vybírány výše uvedené daně k pokrytí daní splatných z nájemného, které dostává poskytovatel ubytování za pokoj. Za naše služby se zde neplatí žádná místní pobytová daň. Skutečná částka daně, kterou zaplatíme daňovým úřadům za naše služby, se může od účtovaných částek daně lišit v závislosti na sazbách, zdanitelnosti atd., jež jsou v platnosti v okamžiku skutečného využití hotelu našimi zákazníky.

zpět na začátek

ÚDAJE O PROGRAMU „ZAPLATIT NYNÍ NEBO ZAPLATIT POZDĚJI“

V některých hotelích vám může být nabídnuta možnost „Zaplatit nyní online“ nebo „Zaplatit později v hotelu“. Pokud vyberete možnost Zaplatit online, Egencia vám z kreditní karty strhne částku, která se vám ihned zobrazí. Pokud si vyberete možnost „Zaplatit později v hotelu“, strhneme z vaší karty částku v místní měně v době vašeho pobytu. Upozorňujeme, že daně a poplatky se u těchto dvou způsobů platby liší. Sazby daně a směnné kurzy se mohou v období mezi rezervací a pobytem změnit.

zpět na začátek

BANKOVNÍ POPLATKY A POPLATKY ZA KREDITNÍ KARTU

Pokud vaši platbu zpracováváme my, dochází k jejímu zpracování ve Spojených státech.  Když vaši platbu zpracovává dodavatel cestovních služeb, proběhne toto zpracování v zemi, kde daný dodavatel cestovních služeb sídlí.

Některé banky a kreditní společnosti si účtují poplatky za zahraniční nebo přeshraniční transakce. Pokud například provádíte rezervaci pomocí karty vydané v USA u obchodníka, který nesídlí v USA, může vám vaše banka účtovat poplatek za přeshraniční nebo zahraniční platbu. Vaše banka nebo kreditní společnost mohou dále považovat rezervaci zahraniční cesty za zahraniční transakci, protože údaje o vaší kartě můžeme předat zahraničnímu dodavateli cestovních služeb, který provede vyúčtování z této karty. Kromě toho si některé banky a kreditní společnosti účtují poplatky za převod měny. Pokud například provedete rezervaci v jiné měně, než je měna vaší kreditní karty, může vaše kreditní společnost převést částku rezervace na měnu vaší kreditní karty a účtovat vám poplatek za směnu. Směnný kurz a poplatek za zahraniční transakci určuje výhradně vaše banka ke dni zpracování vaší transakce. Pokud máte otázky týkající se těchto poplatků nebo směnného kurzu použitého pro vaši rezervaci, kontaktujte vaši banku. 

zpět na začátek

ZAHRANIČNÍ CESTY

Jste povinni zajistit splnění všech požadavků pro vstup do cizí země. Dále jste povinni zajistit, aby vaše cestovní doklady, jako je pas a víza (tranzitní, obchodní, turistická a jiná), byly v pořádku, a aby byly splněny všechny ostatní požadavky na vstup do cizí země.  Společnost Egencia nemá žádné zvláštní znalosti týkající se požadavků na vstup do cizích zemí nebo na cestovní dokumenty.  Zákazníkům důrazně doporučujeme, aby si před rezervací cesty do zahraničních destinací přečetli cestovní zákazy, varování, oznámení a rady vydávané příslušnými vládami. 

Pas a víza: Ohledně těchto informací se musíte poradit na příslušném velvyslanectví nebo konzulátu. Požadavky se mohou měnit a před rezervací a odjezdem byste si měli zkontrolovat aktuálnost daných informací. Pokud vám bude zamítnut odlet nebo vstup do jakékoli země v důsledku toho, že jste u sebe neměli správný a odpovídající pas, vízum nebo jiné cestovní doklady požadované libovolným leteckým dopravcem, orgánem nebo zemí, a to včetně zemí, kterými případně pouze projíždíte, neponeseme za tuto situaci žádnou odpovědnost. Patří sem i všechny zastávky letadla, a to i v případě, že letadlo nebo letiště neopustíte.

Zdravotní hlediska: Očkování doporučovaná pro cestu se mohou měnit. Před odjezdem byste se tedy měli poradit se svým lékařem. V souvislosti s danou cestou jste povinni zajistit splnění všech zdravotních požadavků pro vstup do dané země, obstarat si doporučená očkování, brát všechny doporučené léky a dodržovat všechny rady lékaře.

Dezinsekce:  I když to není obvyklé, většina zemí si vyhrazuje právo provést dezinsekci letadla, pokud je zjištěno ohrožení veřejného zdraví, zemědělství nebo životního prostředí. Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní organizace pro civilní letectví schválily tyto dezinsekční postupy:  (1) postřik kabiny letadla aerosolovým insekticidem, přičemž cestující zůstávají na palubě, nebo (2) ošetření vnitřních povrchů letadla zbytkovým insekticidem, přičemž cestující nejsou na palubě.   Další informace najdete na:   http://ostpxweb.dot.gov/policy/safetyenergyenv/disinsection.htm

NABÍDKOU REZERVACÍ CESTOVNÍCH PRODUKTŮ V KONKRÉTNÍCH ZAHRANIČNÍCH DESTINACÍCH SPOLEČNOST EGENCIA NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO OBLASTÍ JE VHODNÉ NEBO BEZ RIZIKA. DÁLE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ MOHOU V SOUVISLOSTI S CESTAMI DO TĚCHTO DESTINACÍ VZNIKNOUT.

zpět na začátek

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Informace, software, produkty a služby zveřejněné na tomto webu mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby včetně cenových chyb. Společnosti Egencia a partneři společnosti Egencia zejména nezaručují správnost informací a popisů týkajících se hotelu, letu, plavby, automobilu a jiných cestovních prostředků, které jsou zobrazeny na tomto webu (mimo jiné včetně cen, fotografií, seznamu hotelového vybavení, obecného popisu produktů atd.), a odmítají veškerou odpovědnost za tyto případné chyby a nepřesnosti. Kromě toho si společnost Egencia výslovně vyhrazuje právo na opravu případných chyb v cenách na našem webu a v rezervacích čekajících na vyřízení, které byly provedeny za nesprávnou cenu. V takovém případě vám, pokud to bude možné, nabídneme možnost ponechat si rezervaci čekající na vyřízení za správnou cenu, nebo vaši rezervaci bez storno poplatku zrušíme.

Hodnocení hotelů na tomto webu představují pouze obecné vodítko a společnosti Egencia a partneři společnosti Egencia nezaručují správnost těchto hodnocení. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé neposkytují žádné záruky dostupnosti konkrétních produktů nebo služeb. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia a jejich příslušní dodavatelé mohou na tomto webu kdykoli provést vylepšení nebo změny.

Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia a jejich příslušní dodavatelé neposkytují žádná prohlášení o vhodnosti informací, softwaru, produktů nebo služeb obsažených na tomto webu pro libovolný účel. Zahrnutí libovolného produktu nebo služeb do tohoto webu nebo jejich nabídku na tomto webu nepředstavují schválení nebo doporučení těchto produktů nebo služeb ze strany společností Egencia nebo partnerů společnosti Egencia. Všechny tyto informace, software, produkty a služby jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky. Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia a jejich příslušní dodavatelé odmítají veškeré záruky a podmínky týkající se toho, že tento web, jeho servery nebo e-maily zasílané společnostmi Egencia, partnery společnosti Egencia nebo jejich příslušnými dodavateli neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Společnost Egencia, partneři společnosti Egencia a jejich příslušní dodavatelé tímto odmítají veškeré záruky a podmínky týkající se těchto informací, softwaru, produktů a služeb, a to včetně všech předpokládaných záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví nebo neporušování práv.

Dopravci, hotely a další dodavatelé poskytující cestovní nebo jiné služby na tomto webu jsou nezávislí dodavatelé, nikoli zástupci nebo zaměstnanci společností Egencia nebo partnerů společnosti Egencia. Společnosti Egencia a partneři společnosti Egencia nejsou odpovědní za úkony, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení nebo nedbalost těchto dodavatelů ani za újmu na zdraví osob, úmrtí, škodu na majetku nebo jiné škody či výdaje s tím související. Společnosti Egencia a partneři společnosti Egencia nejsou povinni a nebudou vracet peníze v případě zpoždění, zrušení, přečerpání kapacity rezervací, stávky, události způsobené vyšší mocí nebo jinými příčinami mimo jejich přímou kontrolu. Dále nejsou odpovědní za další výdaje, opomenutí, zpoždění, změnu trasy nebo úkony libovolné vlády či úřadu.

Společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé nebudou odpovědní za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody způsobené vaším přístupem k tomuto webu, jeho zobrazením nebo použitím nebo opožděným získáním přístupu či neschopností získat přístup k tomuto webu, zobrazit jej nebo jej použít (mimo jiné včetně vašeho spoléhání se názory obsažené na tomto webu, veškerých počítačových virů, informací, softwaru, propojených stránek, produktů a služeb získaných prostřednictvím tohoto webu nebo jinak vyplývajících z vašeho přístupu k tomuto webu, jeho zobrazení nebo použití), a to bez ohledu na teorii nedbalostní nebo smluvní odpovědnosti, odpovědnosti za delikt, absolutní odpovědnosti, zákonů na ochranu spotřebitele nebo jinak, a to ani v případě, že společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia nebo jejich příslušní dodavatelé byli na možnost takových škod upozorněni.

Pokud bude i přes výše uvedená omezení shledáno, že společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia nebo jejich příslušní dodavatelé jsou odpovědní za ztrátu nebo škodu, která jakýmkoli způsobem vyplývá z výše uvedených situací nebo s nimi souvisí, pak odpovědnost společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo jejich příslušných dodavatelů v žádném případě nepřekročí v souhrnu vyšší z dále uvedených částek: (a) transakční poplatky, které jste zaplatili společnosti Egencia v souvislosti s transakcemi na tomto webu, nebo (b) jedno sto amerických dolarů (100,00 USD) nebo odpovídající částku v místní měně.

Omezení odpovědnosti odráží rozložení rizik mezi smluvní strany. Omezení uvedená v této části přetrvají a budou platit i v případě, že se zjistí, že případný omezený prostředek nápravy uvedený v těchto Podmínkách použití nesplnil svůj základní účel. Omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách použití působí ve prospěch společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo jejich příslušných dodavatelů.

zpět na začátek

NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte s tím, že společnosti Egencia, partnery společnosti Egencia nebo jejich příslušné dodavatele a jejich funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce odškodníte a ochráníte před veškerými nároky, žalobami, požadavky, náhradami, ztrátami, škodami, pokutami, penále nebo jinými náklady či výdaji libovolného druhu, mimo jiné včetně přiměřených právních a účetních poplatků, které budou vzneseny třetími osobami v důsledku:

 1. vašeho porušení Podmínek použití nebo v nich odkazovaných dokumentů,
 2. vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany, nebo
 3. vašeho používání tohoto webu.

zpět na začátek

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než společnostmi Egencia a partnery společnosti Egencia. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro referenci. Tyto webové stránky nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah, ochranu osobních údajů ani jiné procesy na těchto webových stránkách. Dále je na vás, jaká podniknete bezpečnostní opatření k zajištění toho, aby vámi vybrané odkazy nebo stažený software (ať už z tohoto webu nebo jiných webů) neobsahovaly viry, červy, trojské koně, závady nebo jiné škodlivé záležitosti. Skutečnost, že náš web obsahuje odkazy na takové webové stránky, neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webových stránkách nebo že jsme ve spojení s jejich provozovateli.

zpět na začátek

SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBU

Veškerý software, který je dostupný ke stažení z tohoto webu („software“) nebo prostřednictvím vašeho obchodu s mobilními aplikacemi, včetně mobilní aplikace Egencia („mobilní aplikace“), je autorským právem chráněné dílo společností Egencia, partnerů společnosti Egencia nebo našich příslušných dodavatelů. Vaše používání tohoto softwaru se řídí případnými podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je přiložena k softwaru nebo která je v něm obsažena („licenční smlouva“). Pokud nejdříve nevyjádříte souhlas s podmínkami licenční smlouvy, nesmíte instalovat nebo používat žádný software, ke kterému je přiložena nebo jehož součástí je licenční smlouva. K jakémukoliv softwaru dostupnému ke stažení na této stránce, ke kterému není přiložena licenční smlouva, vám jakožto uživateli tímto udělujeme omezenou, osobní, nevýhradní, nepřenositelnou licenci ke stažení, instalaci a používání softwaru nebo mobilní aplikace za účelem prohlížení nebo jiného používání tohoto webu anebo přistupování k obsahu a informacím dostupným prostřednictvím mobilní aplikace (mimo jiné včetně cen a dostupnosti cestovních služeb) v souladu s těmito Podmínkami použití. Žádný jiný účel použití není povolen.

Upozorňujeme, že veškerý software, mimo jiné včetně všech kódů HTML a ovládacích prvků Active X obsažených na tomto webu, je majetkem společností Egencia, partnerů společnosti Egencia a našich příslušných dodavatelů. Dále je tento software chráněn autorskými právy a ustanoveními mezinárodních smluv. Veškeré kopírování a distribuce tohoto softwaru je výslovně zakázáno. Porušení zákazu může vyústit v závažný občanskoprávní i trestní postih. Kdo tento zákaz poruší, bude trestně stíhán v maximálním možném rozsahu.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JAKÝKOLIV JINÝ SERVER NEBO JEHO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO DISTRIBUCI. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, ŘÍDÍ SE VÝHRADNĚ PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY.

Aby vaše mobilní aplikace fungovala správně, musí být vaše mobilní zařízení připojeno k internetu. Jste povinni zajistit vše potřebné k tomu, aby vaše zařízení mělo připojení k internetu. Dále jste odpovědní za veškeré částky, které vám naúčtuje váš poskytovatel služeb v souvislosti s odesíláním a příjmem dat prostřednictvím mobilní aplikace (mimo jiné včetně poplatků za datový roaming). Jak je popsáno dále v našich Zásadách ochrany osobních údajů, mobilní aplikace bude automaticky odesílat v rámci svého běžného provozu malé množství dat včetně informací o způsobu, jakým mobilní aplikaci používáte, k jakému obsahu získáváte přístup, a technických chyb a problémů, které se při používání aplikace objevily.  Používáním mobilní aplikace berete na vědomí automatické shromažďování těchto informací a souhlasíte s ním.

zpět na začátek

PŘEVODNÍK MĚN

Pokud je na webu dostupný převodník měn, platí následující smluvní podmínky: směnné kurzy vycházejí z různých veřejně dostupných zdrojů a je nutno je používat pouze jako vodítko. Správnost kurzů není ověřená a skutečné kurzy se mohou lišit. Cenové nabídky nejsou aktualizovány každý den. Ve funkci převodníku měn si ověřte datum poslední aktualizace dané měny. Předpokládá se, že informace poskytované touto aplikací jsou správné, avšak společnosti Egencia, partneři společnosti Egencia ani jejich příslušní dodavatelé tuto správnost nezaručují.

Před použitím těchto informací pro finanční účely doporučujeme poradit se s odborníkem a správnost směnných kurzů u něj ověřit. Neschvalujeme použití těchto informací pro jiné než vaše osobní použití. Další prodej, distribuce nebo používání těchto informací pro komerční účely jsou výslovně zakázány.

zpět na začátek

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn © 2018 Egencia LLC. Všechna práva vyhrazena. Expedia, Dataminder a logo Egencia s vyobrazením ptáka jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společností Egencia v USA nebo dalších zemích. Další zmíněné názvy produktů a společností a loga mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Egencia není odpovědná za obsah webových stránek provozovaných jinými stranami než společností Egencia.

Pokud zjistíte porušení práv naší značky, oznamte nám to prosím zasláním e-mailu na adresu hotline@expedia.com. Zabýváme se pouze oznámeními týkajícími se porušení práv značky zaslanými na tuto emailovou adresu.

zpět na začátek

ZRUŠENÍ ÚČTU:

Společnost Egencia v souladu se zákonem o autorských právech Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) a dalšími příslušnými zákony přijala zásadu týkající se rušení účtů odběratelů nebo majitelů účtu, kteří jsou považováni za osoby opakovaně porušující pravidla, pokud nastane odpovídající situace a pokud o tom společnost Egencia na základě vlastního uvážení rozhodne. Kromě toho může společnost Egencia také na základě vlastního uvážení omezit přístup k webu nebo zrušit účty jakéhokoliv uživatele, který porušuje práva duševního vlastnictví jiných osob, bez ohledu na to, zda jde o opakované porušení či nikoli. Pokud se domníváte, že majitel účtu nebo odběratel porušil pravidla opakovaně, prosíme, abyste nám při zaslání oznámení poskytli informace dostačující k tomu, abychom mohli ověřit, zda se majitel účtu nebo odběratel dopustil opakovaného porušení pravidel.

zpět na začátek

OZNÁMENÍ O ŠKODLIVÉM MATERIÁLU

Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály hostované na našem webu porušují vaše autorská práva, můžete nám (vy nebo váš zástupce) zaslat písemné oznámení obsahující následující informace. Upozorňujeme, že pokud nebude vaše stížnost řádně vyplněná nebo nebude úplná, nebudeme se jí zabývat. Uvedení jakýchkoli nepravdivých informací v oznámení, že určitý obsah nebo aktivity porušuje vaše práva, vás činí odpovědnými za náhradu škody.

 1. Přesná identifikace díla chráněného autorskými právy, která byla údajně porušena.
 2. Přesné označení materiálu, který údajně na webu porušuje práva, např. odkaz na porušující materiál.
 3. Vaše adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 4. Prohlášení, že „se v dobré víře domníváte, že materiál, který údajně představuje porušení autorských práv, není schválen majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem“.
 5. Prohlášení, že „informace uvedené v oznámení jsou správné a že strana podávající stížnost je pod trestem křivé přísahy oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které bylo údajně porušeno“.
 6. Oznámení musí být podepsáno osobou, která má oprávnění jednat jménem výlučného vlastníka práva, které je údajně porušováno.

Toto oznámení nám můžete zaslat e-mailem na adresu exp-copyright@expedia.com, faxem na číslo (425) 679-7251 k rukám: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints, nebo pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Budeme se zabývat všemi oznámeními, která splňují výše uvedené požadavky. Pokud v reakci na toto oznámení odebereme nebo zakážeme přístup, můžeme o tom vyrozumět majitele nebo správce dotčených stránek nebo obsahu, aby mohli vydat protioznámení.

Doporučujeme, abyste se před podáním oznámení poradili s právním zástupcem.  Uvedením jakýchkoli nepravdivých informací v oznámení o tom, že určitý obsah nebo aktivity porušují práva, se vystavujete riziku odpovědnosti za škody (včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení).

Ohledně případných dalších otázek na postup podání stížnosti týkající se autorských práv na společnost Egencia nás kontaktujte na čísle (425) 679-3752.

zpět na začátek

PROTIOZNÁMENÍ:

Pokud byl odstraněn materiál, který jste zveřejnili, můžete podat faxem nebo běžnou poštou protioznámení s uvedením níže stanovených náležitostí. Situaci vám doporučujeme nejprve konzultovat s právním zástupcem. Uveďte následující údaje:

 1. Označení konkrétního obsahu, který byl odstraněn nebo zakázán, a místo, kde se daný obsah na webu společnosti Egencia nacházel. Je-li to možné, uveďte adresu URL.
 2. Uveďte své jméno, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 3. Prohlášení, že souhlasíte s příslušností Federálního okresního soudu jako soudního okrsku, do kterého spadá vaše sídlo, nebo pokud je vaše sídlo mimo Spojené státy, s příslušností soudního okrsku, do kterého spadá sídlo společnosti Egencia LLC. Dále prohlášení, že převezmete doručení soudních písemností od strany, která oznámila váš obsah, nebo od zástupce dané strany.
 4. Následující prohlášení: „Přísahám pod trestem křivé přísahy, že se v dobré víře domnívám, že výše uvedený obsah byl odstraněn nebo zakázán v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace.“
 5. Váš podpis

Písemné sdělení zašlete na následující adresu:

Egencia LLC

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

333 108th Avenue NE
Bellevue WA 98004

NEBO ho můžete zaslat faxem na číslo: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Ohledně případných dalších otázek na společnost Egencia ohledně postupu týkajícího se zákona DMCA nás kontaktujte na čísle (425) 679-3752.

zpět na začátek

OZNÁMENÍ O PATENTECH

Na tento web nebo funkce a služby přístupné prostřednictvím webu se může vztahovat jeden nebo více patentů vlastněných společnostmi Egencia. Části tohoto webu jsou provozovány na základě licence podle jednoho nebo více patentů.  Další patenty čekají na vyřízení.

zpět na začátek

PODMÍNKY MAPOVÁNÍ

Vaše používání mapování na tomto webu se řídí Podmínkami použití společnosti Microsoft, Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft, Podmínkami použití společnosti Google a Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Společnost Microsoft a Google si vyhrazují právo své Podmínky použití a Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli dle vlastního uvážení změnit. Kliknutím sem získáte další informace:

Geografické údaje OpenStreetMap používané při mapování jsou chráněny autorskými právy přispěvatelů OpenStreetMap a jsou dostupné na základě licence Open Database License (ODbL).

zpět na začátek

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tento web provozuje francouzský subjekt a tato smlouva se řídí anglickými zákony. Tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností soudů v Londýně ve Velké Británii pro všechny spory, které v souvislosti s použitím tohoto webu vyvstanou. Použití tohoto webu je neoprávněné v jakékoli jurisdikci, která neuvede v platnost všechna ustanovení této smlouvy, a to mimo jiné včetně tohoto odstavce.

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společnostmi Egencia nevzniká v důsledku Podmínek použití nebo vašeho používání tohoto webu společný podnik, společenství ani pracovní vztah.

Naše plnění vyplývající z těchto podmínek se řídí stávajícími zákony a právním postupem. Žádné ustanovení Podmínek použití neomezuje vaše právo dodržet požadavky orgánů činných v trestním řízení nebo jiné vládní či zákonné požadavky nebo žádosti týkající se vašeho použití tohoto webu nebo informací, které jsou nám poskytovány nebo které shromažďujeme v souvislosti s tímto použitím. Pokud to platné zákony povolují, souhlasíte s tím, že případný nárok nebo žalobní důvod vyplývající z vašeho přístupu k tomuto webu nebo jeho používání nebo v souvislosti s nimi vznesete do dvou (2) let od data, kdy tento nárok nebo žalobní důvod vznikl nebo nastal. V opačném případě se tohoto nároku nebo žalobního důvodu neodvolatelně zříkáte.

V případě, že kterákoli část této smlouvy bude shledána neplatnou, protiprávní nebo nevynutitelnou, neovlivní to nijak právoplatnost a vynutitelnost ostatních ustanovení.

Tato smlouva (a ostatní podmínky v ní uvedené) představuje celou smlouvu mezi vámi a společností Egencia v souvislosti s tímto webem, našimi službami a vašimi transakcemi a vztahy s námi. Nahrazuje všechna předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy učiněné vzájemně v elektronické, ústní nebo písemné formě v souvislosti s tímto webem (kromě smlouvy mezi vaší společností a společností Egencia). Tištěná verze této smlouvy a libovolné oznámení zaslané v elektronické podobě budou přípustné při soudním nebo správním řízení ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako je tomu u jiných obchodních dokumentů a záznamů, které původně vznikly a jsou uchovávány v tištěné podobě.

Fiktivní názvy společností, produktů, lidí nebo osob či údaje uvedené na tomto webu neoznačují skutečné osoby, společnosti, produkty nebo události.

Veškerá práva, která v tomto dokumentu nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

zpět na začátek

ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA

Potřebujete-li rychlou odpověď na vaše otázky nebo zjistit způsob, jak nás kontaktovat, navštivte Centrum zdrojů společnosti Egencia. Nebo nám můžete napsat na: 

Egencia France SAS
Attn: Legal Dept 
9-11 Allee de l’Arche
92400 Courbevoie
Francie

©2018 Egencia LLC. Všechna práva vyhrazena.