Skip to main content

Udržitelnost a budoucnost služebních cest

Jak snížit emise CO2 a vytvořit program cestování, který je šetrný vůči přírodě.

Udržitelné služební cesty umožňují budoucí cestování

Vytvoření udržitelného programu služebních cest není dobré jen pro životní prostředí – ale i pro vaši firmu. Se společností Egencia poskytujeme podporu, kterou potřebujete k úspěšnému zavedení škálovatelného programu.

Splňte své firemní cíle v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost není pouze módní slovo — jde o ústřední koncept, na který se soustředí firmy, jež se zavázaly chránit přírodní zdroje, snižovat emise CO2 a dosahovat dalších pozitivních dopadů pomocí opatření šetrných k přírodě. Správa firemního cestovního programu, který podporuje udržitelné cestování, není žádnou výjimkou.

Pokud je pro vás udržitelné cestování prioritou, může vám Egencia pomoci. Získáte přístup ke zdrojům, jež vám pomohou vytvořit udržitelný cestovní program, který se bude opírat o firemní cestovní technologie, jež vašim cestujícím umožní snížit uhlíkovou stopu.

Co dělá Egencia v oblasti udržitelnosti

Business Man Working With His Lapton On a Train
Business Man Getting On a Train Wearing a Mask

Vytvořte si udržitelnější cestovní
program

Sdružení Global Business Travel Association (GBTA) v roce 2020 zjistilo, že většina manažerů cestování potvrzuje, že byli vyzváni, aby do svých programů zavedli postupy udržitelného cestování. Manažeři cestování potřebují pokyny, jak vytvořit zásady, jež řeší problematiku změny klimatu a snižování negativních dopadů na planetu, uvést cestovní program šetrný k přírodě do rovnováhy s firemními cíli a poskytnout data, jež zajistí jeho přijetí zainteresovanými osobami.

Jak může Egencia pomoci

Nová funkce: Pomocí naší kalkulačky uhlíkové kompenzace si můžete v reálném čase vypočítat dopad emisí vašeho letu. Zvolte fixní cenu za tunu CO₂ a kompenzovaná částka půjde na projekty udržitelnosti podle vašeho výběru.

Letecká doprava: V procesu zadávání rezervací můžete zobrazit uhlíkovou stopu a zadávat do cestovních zásad omezení, například bránit cestování letadlem do konkrétních destinací.

Na stránce hledání letecké dopravy si prohlédněte alternativní možnosti železniční dopravy pomocí našeho nástroje pro srovnání letecké a železniční dopravy. Zvolte si alternativní vlakové spoje pro stejné letové trasy v Norsku, Španělsku, Švédsku, Belgii, Francii, Velké Británii, USA a dalších zemích.

Doprava: Vybírejte z možností hromadné dopravy nebo vyhledávejte zapůjčení automobilu šetrného k přírodě, například hybridního vozu nebo elektromobilu.

Sestavy: Získejte aktuální údaje o emisích uhlíku souvisejících s leteckou a železniční dopravou a ubytováním v hotelu a možnost tvorby přizpůsobených sestav k měření uhlíkové stopy.

Poradenství: Ve spolupráci s našimi konzultanty pro udržitelnost identifikujte nedostatky ve svém cestovním programu a v cestovních zásadách, měřte environmentální dopady vašich aktivit, vyhodnocujte partnerství s dodavateli, vzdělávejte své cestující.

Iniciativy kompenzace uhlíku: Prozkoumejte příležitosti ke kompenzaci uhlíku prostřednictvím partnerů programu Egencia Advantage, mezi něž patří i organizace Climate Neutral Group (CNG) zabývající se ovzduším a klimatem, jež poskytuje poradenství o certifikovaných projektech udržitelnosti.

 

5 kroků k vytvoření udržitelného cestovního programu

Arial Photo National Park

Tipy pro cestování šetrné k přírodě

Přidejte se k nám:

Cestování vlakem může snížit uhlíkovou stopu až trojnásobně ve srovnání s leteckou dopravou

Používání automobilů šetrných k přírodě:

Elektromobily a hybridní vozy mají až o 50 % nižší emise

Používejte recyklovatelné láhve:

80 % z 50 miliard plastových lahví na vodu, jež se každoročně prodají, končí na skládce

Naučte zaměstnance cestovat způsobem šetrným k přírodě

Ve společnosti Egencia mají manažeři cestování možnost motivovat cestující ke snižování uhlíkových emisí. Významné možnosti ovlivňovat rozhodnutí mají i sami cestující, kteří se mohou přiklonit k používání recyklovatelných předmětů na svých cestách, případně při rezervaci cesty omezit počet mezipřistání a potažmo startů letadel.

Pomozte svým cestujícím cestovat způsobem šetrným k životnímu prostředí:

  • získejte možnost jasně vidět emise spojené s cestou už při rezervaci, s využitím kontextových příkladů z reálného života,
  • půjčte si hybridní vůz nebo elektromobil,
  • využívejte hromadnou dopravu nebo regionální vlaky.

Tipy pro cestující šetrné k přírodě

Bike Riding To See Local Culture

Předvedeme vám přínosy služeb společnosti Egencia pro management cestování.

Jste již naším zákazníkem? Můžete kontaktovat péči o zákazníky společnosti Egencia.