Skip to main content

Udržitelnost a budoucnost služebních cest

Jak snížit emise CO2 a vytvořit program cestování, který je šetrný vůči přírodě.

Business Man Working With His Lapton On a Train

Splňte své firemní cíle v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost není pouze módní slovo — jde o ústřední koncept, na který se soustředí firmy, jež se zavázaly chránit přírodní zdroje, snižovat emise CO2 a dosahovat dalších pozitivních dopadů pomocí opatření šetrných k přírodě. Správa firemního cestovního programu, který podporuje udržitelné cestování, není žádnou výjimkou.

Pokud je pro vás udržitelné cestování prioritou, může vám Egencia pomoci. Získáte přístup ke zdrojům, jež vám pomohou vytvořit udržitelný cestovní program, který se bude opírat o firemní cestovní technologie, jež vašim cestujícím umožní snížit uhlíkovou stopu.

Co dělá společnost Egencia, pokud jde o udržitelnost

„Jako globální společnost se Expedia Group zavázala být již od začátku roku 2017 uhlíkově neutrální kompenzováním uhlíkové stopy – odpadů, vody i cestování – pro všechny zaměstnance na celém světě. A to byl teprve začátek našich iniciativ v oblasti udržitelnosti.“

 — Katherine Cheng, vedoucí oddělení globálních a místních dopadů, Expedia Group

Vytvořte si udržitelnější cestovní program

Sdružení Global Business Travel Association (GBTA) v roce 2020 zjistilo, že většina manažerů cestování potvrzuje, že byli vyzváni, aby do svých programů zavedli postupy udržitelného cestování. Manažeři cestování potřebují pokyny, jak vytvořit zásady, jež řeší problematiku změny klimatu a snižování negativních dopadů na planetu, uvést cestovní program šetrný k přírodě do rovnováhy s firemními cíli a poskytnout data, jež zajistí jeho přijetí zainteresovanými osobami.

Business Man Getting On a Train Wearing a Mask

Jak může Egencia pomoci

Nová funkce: Možnosti letecké a železniční přepravy se zobrazí vedle sebe, abyste je kombinovat a snížit tak svou uhlíkovou stopu. Air-Rail Display vám poskytne porovnání času, nákladů a dopadu CO2. Kombinací více typů přepravy můžete docílit vyšší efektivity cestování.

Letecká doprava: V procesu zadávání rezervací můžete zobrazit uhlíkovou stopu a zadávat do cestovních zásad omezení, například bránit cestování letadlem do konkrétních destinací.

Doprava: Vybírejte z možností hromadné dopravy nebo vyhledávejte zapůjčení automobilu šetrného k přírodě, například hybridního vozu nebo elektromobilu.

Sestavy: Získejte aktuální údaje o emisích uhlíku souvisejících s leteckou a železniční dopravou a ubytováním v hotelu a možnost tvorby přizpůsobených sestav k měření uhlíkové stopy.

Poradenství: Ve spolupráci s našimi konzultanty pro udržitelnost identifikujte nedostatky ve svém cestovním programu a v cestovních zásadách, měřte environmentální dopady vašich aktivit, vyhodnocujte partnerství s dodavateli, vzdělávejte své cestující.

Iniciativy kompenzace uhlíku: Prozkoumejte příležitosti ke kompenzaci uhlíku prostřednictvím partnerů programu Egencia Advantage, mezi něž patří i organizace Climate Neutral Group (CNG) zabývající se ovzduším a klimatem, jež poskytuje poradenství o certifikovaných projektech udržitelnosti.

 

5 kroků k vytvoření udržitelného cestovního programu

Arial Photo National Park

Tipy pro cestování šetrné k přírodě

Přidejte se k nám:

Cestování vlakem může snížit uhlíkovou stopu až trojnásobně ve srovnání s leteckou dopravou

Používání automobilů šetrných k přírodě:

Elektromobily a hybridní vozy mají až o 50 % nižší emise

Používejte recyklovatelné láhve:

80 % z 50 miliard plastových lahví na vodu, jež se každoročně prodají, končí na skládce

Naučte zaměstnance cestovat způsobem šetrným k přírodě

Ve společnosti Egencia mají manažeři cestování možnost řídit postupy snižování uhlíkových emisí. Významné možnosti ovlivňovat rozhodnutí mají i sami cestující, kteří se mohou přiklonit k používání recyklovatelných předmětů na svých cestách, případně omezit počet mezipřistání a potažmo startů letadel při rezervaci cesty.

Pomozte svým cestujícím cestovat způsobem šetrným k životnímu prostředí:

  • Získejte možnost jasně vidět emise spojené s cestou už při rezervaci, s využitím kontextových příkladů z reálného života
  • Půjčte si hybridní vůz nebo elektromobil
  • Využívejte hromadnou dopravu nebo regionální vlaky

Tipy pro cestující šetrné k přírodě

Bike Riding To See Local Culture

Naše úsilí o cestování šetrné k přírodě

Stát v čele iniciativ o udržitelné cestování znamená, že sami musíme fungovat jako udržitelný podnik. Naše mateřská společnost, Expedia Group, je uhlíkově neutrální společností již od roku 2017, když kompenzuje svou kompletní uhlíkovou stopu vznikající na celém světě.

Tím to však nekončí. Co ještě dalšího dělají společnosti Egencia a Expedia Group:

  • Přijali jsme osm cílů udržitelného rozvoje (SDG) UNESCO
  • Ústředí společnosti Expedia Group v Seattlu má certifikaci LEED, nepoužívají se v něm žádné plastové výrobky k jednorázovému použití a má certifikaci Salmon-Safe
  • Komunita Sustainable and Green at Expedia Group – 470 zaměstnanců z 22 zemí – se snaží hledat nové cesty, jak snižovat naše dopady na životní prostředí a pomáhat místním komunitám
  • Úzce spolupracujeme s hlavními dodavateli, abychom jim pomohli plnit cíle udržitelného rozvoje UNESCO. Chceme poskytovat zákazníkům způsob, jak rychle identifikovat, které společnosti usilují o udržitelnost

Optimalizace cestovních programů s ohledem na udržitelnost

Předvedeme vám přínosy služeb společnosti Egencia pro management cestování.

Jste již naším zákazníkem? Můžete kontaktovat péči o zákazníky společnosti Egencia.