Skip to main content

Udržitelné cestování, Uhlíková stopa, Šetrnost k přírodě Služební cesty

Udržitelnost a budoucnost služebních cest

Jak snížit emise CO2 a vytvořit program cestování, který je šetrný vůči přírodě.

Udržitelné služební cesty umožňují budoucí cestování

Vytvoření udržitelného programu služebních cest není dobré jen pro životní prostředí – ale i pro vaši firmu. Se společností Egencia poskytujeme podporu, kterou potřebujete k úspěšnému zavedení škálovatelného programu.

Splňte své firemní cíle v oblasti udržitelnosti

Udržitelnost není pouze módní slovo — jde o ústřední koncept, na který se soustředí firmy, jež se zavázaly chránit přírodní zdroje, snižovat emise CO2 a dosahovat dalších pozitivních dopadů pomocí opatření šetrných k přírodě. Správa firemního cestovního programu, který podporuje udržitelné cestování, není žádnou výjimkou.

Pokud je pro vás udržitelné cestování prioritou, může vám Egencia pomoci. Získáte přístup ke zdrojům, jež vám pomohou vytvořit udržitelný cestovní program, který se bude opírat o firemní cestovní technologie, jež vašim cestujícím umožní snížit uhlíkovou stopu.

Co dělá Egencia v oblasti udržitelnosti

Business Man Working With His Lapton On a Train
Business Man Getting On a Train Wearing a Mask

Vytvořte si udržitelnější cestovní
program

Sdružení Global Business Travel Association (GBTA) zjistilo, že většina manažerů cestování potvrzuje, že byli vyzváni, aby do svých programů zavedli postupy udržitelného cestování. Manažeři cestování potřebují pokyny, jak vytvořit zásady, jež řeší problematiku změny klimatu a snižování negativních dopadů na planetu, uvést cestovní program šetrný k přírodě do rovnováhy s firemními cíli a poskytnout data, jež zajistí jeho přijetí zainteresovanými osobami.

Jak může Egencia pomoci:

Udržitelné cestování a zásady: Pravidla cestováníPřidejte do svých cestovních zásad omezení, například zákaz cestování letadlem do určitých destinací. 

Letecky a vlakem: Zobrazte si uhlíkovou stopu v průběhu rezervace a seřaďte lety podle nejmenších emisí uhlíku, abyste zjistili, který let je pro danou trasu uhlíkově nejefektivnější.

Na stránce vyhledávání letenek si prohlédněte alternativní možnosti dopravy vlakem pomocí našeho srovnávacího nástroje pro leteckou a železniční dopravu. Vyberte si alternativní vlakové spoje pro stejné letové trasy v Norsku, Španělsku, Švédsku, Belgii, Francii, Velké Británii, USA a dalších zemích.

Ekologické varianty: Vybírejte možnosti veřejné dopravy nebo hledejte ekologické pronájmy aut, například hybridů či elektromobilů.

Řízení a sledování emisí: Získejte aktuální údaje o emisích uhlíku pro letadla, vlaky a hotely, které vám umožní vytvářet vlastní reporty pro sledování vaší uhlíkové stopy.

Kompenzace emisí uhlíku: Pomocí naší kalkulačky pro výpočet kompenzace uhlíkových emisí si můžete v reálném čase vypočítat dopad emisí z vašich letů. Zvolte si pevnou cenu za tunu CO₂ a kompenzovaná částka půjde na projekty udržitelnosti podle vašeho výběru.

Prozkoumejte možnosti kompenzace uhlíku prostřednictvím našeho partnera CHOOOSE, který nabízí ověřené projekty udržitelnosti po celém světě.

Konzultační služby: Ve spolupráci s našimi poradci pro udržitelnost můžete identifikovat nedostatky ve svém programu a cestovních zásadách, měřit dopad na životní prostředí, vyhodnocovat partnerství s dodavateli a vzdělávat své cestující.

 

5 kroků k vytvoření udržitelného cestovního programu

Arial Photo National Park

Tipy pro cestování šetrné k přírodě

Přidejte se k nám:

Cestování vlakem může snížit uhlíkovou stopu až trojnásobně ve srovnání s leteckou dopravou

Používání automobilů šetrných k přírodě:

Elektromobily a hybridní vozy mají až o 50 % nižší emise

Používejte recyklovatelné láhve:

80 % z 50 miliard plastových lahví na vodu, jež se každoročně prodají, končí na skládce

Naučte zaměstnance cestovat způsobem šetrným k přírodě

Ve společnosti Egencia mají manažeři cestování možnost motivovat cestující ke snižování uhlíkových emisí. Významné možnosti ovlivňovat rozhodnutí mají i sami cestující, kteří se mohou přiklonit k používání recyklovatelných předmětů na svých cestách, případně při rezervaci cesty omezit počet mezipřistání a potažmo startů letadel.

Pomozte svým cestujícím cestovat způsobem šetrným k životnímu prostředí:

  • získejte možnost jasně vidět emise spojené s cestou už při rezervaci, s využitím kontextových příkladů z reálného života,
  • půjčte si hybridní vůz nebo elektromobil,
  • využívejte hromadnou dopravu nebo regionální vlaky.

Tipy pro cestující šetrné k přírodě

Bike Riding To See Local Culture

Předvedeme vám přínosy služeb společnosti Egencia pro management cestování.

Jste již naším zákazníkem? Můžete kontaktovat péči o zákazníky společnosti Egencia.