Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Máte dotaz nebo obavu ohledně svého soukromí nebo chcete uplatnit své právo?

Prosím, pošlete nám e-mail sluzby_zakaznikum@egencia.cz pro více informací. Můžete podat žádost o přístup ke svým údajům nebo jejich aktualizaci, zrušit svůj účet nebo smazat své údaje.

 

Zásady ochrany osobních údajů
Datum poslední aktualizace: Květen 2021

 

Úvod
Společnost Egencia LLC (dále jen „společnost Egencia“) respektuje vaše právo na soukromí a vaše soukromí bere vážně. Společnost Egencia si klade za cíl chránit a zabezpečit veškeré osobní údaje, které nám poskytnete. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, kdo jsme, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje týkající se vaší osoby, jak můžete údaje, které nám poskytnete, spravovat a uplatnit svá práva týkající se soukromí a jak vaše informace chráníme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k našemu používání jakýchkoli osobních údajů, které od vás získáme prostřednictvím našich online služeb včetně našeho webu, aplikace a rozhraní API pro online rezervace (tj. nástrojů pro online rezervaci používaných našimi partnery a vlastníky) (dále jen „online služby“) nebo nám je poskytnete jiným způsobem (společně dále jen „služby“).

Co je náplní společnosti Egencia?
Společnost Egencia poskytuje sadu služeb správy podnikového cestování pro plánování, rezervaci a správu služebních cest, které nabízí přímo anebo prostřednictvím sítě specializovaných poskytovatelů služeb podnikového cestování. Rezervace lze provádět prostřednictvím služeb společnosti Egencia. Prostřednictvím našeho zákaznického týmu nabízíme zákaznické služby, které vám pomohou vyřešit jakékoli problémy týkající se vaší rezervace.

Program služebních cest
Vaše organizace byla zapsána do programu služebních cest společnosti Egencia, aby bylo možné spravovat potřebné služební cesty. V rámci tohoto programu může vaše společnost určit manažera cestování (dále jen „manažer cestování“), aby mohl spravovat a zpracovávat potřebné služební cesty vaší společnosti, a může jmenovat jednoho nebo více zprostředkovatelů cestování (dále jen „zprostředkovatel“ nebo „koordinátor cestování“), aby rezervovali a spravovali cestování jednotlivých zaměstnanců (dále jen „cestující“), stejně jako osob nezaměstnaných v organizaci, které společnost považuje za vhodné (dále jen „hosté“).

Rezervace provedená cestujícími
Aby bylo možné rezervovat a spravovat vlastní cestovaní, musí se cestující registrovat, aby se stali členy programu Egencia nebo aby jim implementační tým společnosti Egencia nahrál profilové údaje do našeho systému. V případě, že se cestující nezaregistrují jako členové programu, musí se spolehnout na svého manažera cestování, zprostředkovatele nebo koordinátora cestování, aby provedli rezervaci jejich jménem. Jste-li cestujícím, vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů primárně na to, jakým způsobem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje bez ohledu na to, zda si cestování rezervujete a spravujete sami, nebo prostřednictvím svého manažera cestování, zprostředkovatele či koordinátora cestování. Není-li tedy stanoveno jinak, pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů mluvíme o „vás“, myslíme tím vás jako cestujícího, ať už jednáte vlastním jménem, nebo prostřednictvím svého manažera cestování, zprostředkovatele či koordinátora cestování.

Manažeři cestování, zprostředkovatelé a koordinátoři cestování
I když jsou tyto zásady ochrany osobních údajů primárně určeny pro cestující a hosty, platí také pro manažery cestování, zprostředkovatele a koordinátory cestování.

Jakékoli osobní údaje, které nám manažer cestování, zprostředkovatel nebo koordinátor cestování poskytuje o sobě v kombinaci s naším programem služebních cest, jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Egencia si však vyhrazuje právo kontaktovat cestovní manažery, zprostředkovatele a koordinátory cestování, jak je stanoveno ve smlouvě o služebních cestách s jejich společnostmi (např. z důvodu zpětné vazby na program, z důvodu projednávání obchodních vztahů nebo diskuse o nových či aktualizovaných službách). Tento kontakt může probíhat prostřednictvím telefonu, e-mailu, textové zprávy nebo poštou.

Při rezervaci a spravování cesty jménem jakéhokoli cestujícího nebo hosta musí cestovní manažeři, zprostředkovatelé či koordinátoři cestování získat příslušný souhlas cestujícího nebo hosta. Cestovní manažeři, zprostředkovatelé či koordinátoři cestování musí také zajistit, aby příslušní cestující nebo hosté obdrželi a přečetli si tyto zásady ochrany osobních údajů.

Bez ohledu na to, zda si rezervujete cestu přímo od nás, nebo tak povolíte svým jménem učinit vašemu cestovnímu manažerovi, zprostředkovateli či koordinátorovi cestování, mohou mít oprávněné osoby ve vaší společnosti přístup k vašemu členskému číslu ID a názvu vašeho členského účtu, stejně jako k plánům cesty a veškerým ostatním informacím z vašeho účtu, a mohou také rozhodnout, že tyto informace budeme sdílet s třetími stranami pro účely vedení záznamů nebo jiné oprávněné účely. Váš cestovní manažer, zprostředkovatel či koordinátor cestování bude také moci aktualizovat nastavení vašeho profilu (kromě vašeho členského čísla ID a hesla) a preferovaný typ cestování v souladu s instrukcemi, které jim poskytnete. Váš cestovní manažer, zprostředkovatel či koordinátor cestování si bude také moci zobrazit, změnit nebo zrušit jakýkoli z vašich plánů cesty, na základě vašich instrukcí nebo po dohodě s vámi.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují postupy týkající se informování, shromažďování a používání osobních údajů společnostiEgencia. Zásady nebo postupy vaší společnosti se mohou lišit a společnost Egencia neodpovídá za žádné použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů nikým z vaší společnosti, ani za jakékoli jednání nebo opomenutí ze strany vaší společnosti, cestovního manažera, zprostředkovatele nebo koordinátora cestování. Máte-li jakékoli dotazy o způsobu, jakým vaše společnost, cestovní manažer, zprostředkovatel či koordinátor cestování zpracovávají vaše osobní údaje nebo vaším jménem rezervuje či spravuje cestu, obraťte se na příslušného zástupce vaší společnosti nebo se odkažte na prohlášení o ochraně osobních údajů vaší společnosti.

Co byste měli vědět o tom, jak používáme vaše údaje:

 • Vaše údaje (a údaje osob, které s vámi cestují) používáme za účelem umožnění cestovních rezervací.
 • Toto používání zahrnuje sdílení údajů o vaší rezervaci s našimi dodavateli nebo majiteli nemovitostí, aby mohli vyhovět vaší rezervaci a vaší společnosti v rámci programu služebních cest.
 • Také se obracíme na jiné dodavatele třetích stran, kteří poskytují služby nebo funkce naším jménem.
 • Když se rozhodnete pro odběr marketingových informací, budeme vás upozorňovat na jakékoli zvláštní nabídky, které by vás mohly zajímat, včetně našich věrnostních programů. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit na stránce vašeho účtu.
 • Kontaktovat nás za účelem aktualizace vašich údajů nebo přístupu k nim můžete pomocí našich kontaktních údajů uvedených v části Kontaktujte nás.
 • Údaje, jako jsou cookies, používáme ke zlepšení vašeho zážitku v online službách a zároveň nám poskytují analytické informace, které nám pomáhají obecně zlepšit naše služby.
 • Čas od času, zpravidla po interakci s námi, vás požádáme o vaši zpětnou vazbu, abychom měli jistotu, že poskytujeme ty nejlepší možné služby.
 • Správcem vašich osobních údajů je společnost Egencia LLC. Společnost Egencia uchovává a zpracovává vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí ve Spojených státech amerických („dále jen USA“) a dalších zemích. Aby společnost Egencia mohla poskytovat své služby, musí vaše osobní údaje předat také svým partnerům či poskytovatelům služeb ke zpracování v USA a případně jiných zemích mimo zemi vašeho bydliště. Ujišťujeme vás, že podnikáme příslušné kroky k ochraně vašeho soukromí a bezpečí.

Doporučujeme vám si tyto zásady ochrany osobních údajů přečíst v plném znění, abyste byli plně informováni. Pokud ale chcete získat přístup pouze ke konkrétní části těchto zásad, můžete v nabídce kliknout na příslušný rychlý odkaz.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailem v části Kontaktujte nás na konci těchto zásad.

Externí odkazy
Pokud jakékoli části našich online služeb odkazují na jiné weby nebo aplikace, na tyto nově otevřené odkazy se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Proto doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů zveřejněné v těchto online oblastech, abyste se seznámili s jejich postupy při shromažďování, používání a sdělování osobních údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, zhruba spadají do následujících kategorií:

 • Údaje, které nám přímo poskytnete

Můžeme vás požádat o přímé poskytnutí osobních údajů. Například vás můžeme podle potřeby požádat o vaše kontaktní údaje, jako je celé jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa, abychom:

– mohli umožnit vaši cestovní rezervaci,

– mohli vytvořit nebo registrovat váš účet v našich službách,

– umožnili poskytování služeb cestovního zprostředkovatele,

– mohli poskytovat služby a informace, o které požádáte, jako jsou podrobnosti o vaší rezervaci,

– měli k dispozici nouzové telefonní číslo, na kterém vás můžeme kontaktovat,

– mohli aktualizovat informace programů častého létání nebo věrnostních programů,

– vás mohli přihlásit k odběru našich marketingových sdělení, nebo

– od vás mohli přijímat dotazy.

Také budete muset zadat své fakturační údaje (jako je číslo kreditní karty, jméno držitele karty a datum ukončení platnosti), abyste mohli provést platbu.

Také je možné, že budete požádáni o poskytnoutí údajů o jakýchkoli dalších cestujících ve vaší rezervaci, vaše marketingové preference a další údaje, pokud se zúčastníte průzkumu nebo soutěže. Při vytváření účtu nám poskytnete uživatelské jméno / ID člena a heslo.

Vaše osobní údaje mohou být také propojeny s cookies, aby byl umožněn řádný provoz našich online služeb, ukládání vašich vyhledávání týkajících se cestování v našich online službách a shromažďování informací o způsobu, jakým naše online služby používáte. Více informací naleznete v našich zásadách týkajících se cookies.

Pokud jste zaměstnanec korporátního účtu, dodavatel nebo jiný typ obchodního partnera, další shromažďované údaje mohou zahrnovat vašeho zaměstnavatele, vaše identifikační číslo zaměstnance nebo jiné relevantní údaje.

o Zvláštní kategorie osobních údajů
Určité typy osobních údajů, jako jsou některá identifikační čísla vydaná orgány veřejné moci a údaje o náboženství, zdravotním stavu nebo sexuální orientaci, jsou považovány za citlivé a podle příslušných právních předpisů vyžadují dodatečnou ochranu. Omezujeme případy, za kterých může dojít ke shromažďování citlivých osobních údajů. Níže uvádíme příklady těchto údajů:

– údaje související se zdravotním stavem, které mohou být vyžadovány pro poskytnutí příslušného ubytování a bezbariérového přístupu nebo zařízení,

– státem vydaná identifikační čísla, jako je číslo cestovního pasu nebo řidičského průkazu, mohou být vyžadována pro rezervaci letů, pronájem vozidel nebo jiné cestovní rezervace,

– jiné údaje, které můžete uvést podle svého uvážení a které mohou implikovat nebo naznačovat informace, jako je náboženské vyznání, zdravotní stav nebo jiné informace, jako jsou stravovací potřeby.

 • Dobrovolně poskytnuté informace o vašich spolucestovatelích/hostech

Když prostřednictvím našich online služeb provedete rezervaci pro někoho jiného, požádáme o osobní údaje a cestovní preference této osoby. Než nám osobní údaje a cestovní preference jakýchkoli jiných osob sdělíte, měli byste předem získat jejich souhlas. Údaje vašeho spolucestovatele bude možné prohlížet a upravovat pouze prostřednictvím vašeho účtu. Pokud by váš spolucestovatel chtěl své údaje upravit nebo smazat, může nás kontaktovat přímo pomocí kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“ uvedených na konci těchto zásad.

 • Informace, které shromažďujeme automaticky

Když navštívíte naše online služby, můžeme z vašeho zařízení automaticky získat určité údaje. V některých zemích včetně zemí v Evropském hospodářském prostoru mohou být tyto údaje podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů považovány za osobní údaje.

Mezi automaticky shromažďované údaje může konkrétně patřit např. vaše IP adresa, typ zařízení, jedinečná identifikační čísla zařízení, typ prohlížeče (např. Firefox, Safari nebo Internet Explorer), váš poskytovatel přístupu k internetu (ISP), váš operační systém a mobilní operátor. U uživatelů webu se také shromažďují údaje o odkazujícím webu, posledních stránkách před opuštěním webu a obecném zeměpisném umístění (např. na úrovni země nebo města).

Také můžeme shromažďovat jiné technické údaje, např. o tom, jak vaše zařízení pracovalo s našimi online službami, včetně zobrazených stránek a odkazů, na které jste kliknuli, tj. zobrazených cest a času a data těchto zobrazení.

Shromažďování těchto údajů nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům našich online služeb a tomu, odkud přicházejí a jaký obsah našich online služeb je zajímá. Tyto údaje používáme k interním analytickým účelům a ke zlepšování kvality a relevance našich online služeb pro naše návštěvníky, například k přizpůsobení vašeho uživatelského dojmu a vašich vyhledávání a zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Tyto automatické údaje také používáme k prevenci a detekci podvodů.

Některé z těchto údajů mohou být získávány pomocí cookies a podobných sledovacích technologií, jak je blíže vysvětleno v části „Cookies a podobné sledovací technologie“.

 • Údaje, které shromažďujeme, když používáte aplikaci

Když používáte jednu z vašich aplikací pro chytré telefony, tablety nebo jiné platformy (společně dále jen „aplikace“), můžeme rovněž shromažďovat:

Informace o funkcích aplikací, které používáte a ke kterým máte přístup. Díky tomu můžeme stanovit, které součásti aplikací budí zájem našich zákazníků, a na základě toho aplikace cíleně a nepřetržitě vylepšovat.

Každá aplikace nám může odesílat jedinečné identifikační číslo zařízení (neboli „UID“), což je sekvence čísel nebo znaků jedinečná pro vaše zařízení. Identifikační číslo bychom použili pouze při prvním spuštění aplikace, abychom mohli našim reklamním sítím potvrdit, kolikrát byla aplikace stažena po kliknutí na jejich reklamu (reklamní proužek nebo jiný marketingový nástroj). Při poskytnutí e-mailové adresy ji můžeme propojit s tímto aktuálním číslem UID / ID cookies za účelem poskytování propojené funkčnosti napříč vašimi zařízeními.

Když použijete funkci aplikace „Najít hotely ve vašem okolí“ nebo podobné funkce, které nabízejí relevantní obsah na základě polohy, používáme k zobrazování relevantního obsahu údaje o vaší aktuální poloze poskytované vaším zařízením prostřednictvím funkce GPS nebo podobných technologií. Údaje o poloze neshromažďujeme, pokud výslovně nepoužíváte funkci založenou na poloze, a shromažďování údajů o poloze můžete kdykoli vypnout v nabídce nastavení telefonu.

V případě, že dojde k chybě nebo zamrznutí aplikace, nám budou odeslány údaje o chybě. Umožňují nám prošetřit příčinu chyby a následně zlepšit stabilitu budoucích verzí aplikace. Součástí těchto údajů o chybě odeslaných aplikací je typ a verze mobilního zařízení, UID, čas, kdy k chybě došlo, s jakou funkcí jste právě pracovali a v jakém stavu aplikace byla, když došlo k chybě. Tyto údaje nepoužijeme k žádným jiným účelům, než je prošetření a oprava chyby.

Můžeme vám zasílat push notifikace týkající se změn stavu letů nebo jiných záležitostí, které se objeví během vašich cest. Navíc, v případě nutnosti můžeme push notifikace používat k zasílání základní komunikace od vašeho cestovního manažera/zaměstnavatele. Tato oprávnění lze vždy spravovat z nastavení vašeho mobilního zařízení.

Pokud zvolíte možnost „Kontaktujte zástupce“ a vyberete možnost „Volat zpět“ v aplikaci AssistMe společnosti Egencia, kde bude tato funkce k dispozici, aplikace pošle cestovnímu konzultantovi vaše zákaznické číslo ID, informace o plánu cesty a případně další informace o posledním použití aplikace. Tyto činnosti urychlují interakci při službách zákazníků a umožňují rychlejší a snazší výměnu informací.

Nad tím, jaké údaje nám aplikace zasílá, máte vždy kontrolu. Můžete je omezit jednak v nabídce nastavení přímo v aplikaci, ale také změnou nastavení mobilního zařízení. Další možnost je úplné odebrání aplikace ze zařízení. I poté budete moci využívat naše služby na webu.

 • Informace, které shromažďujeme, když s námi komunikujete následujícími způsoby

Monitorování a nahrávání hovorů: Příchozí a odchozí hovory s našimi týmy služeb zákazníkům mohou být nahrávány nebo monitorovány za účelem kontroly kvality, analýzy, ochrany pro případ právního sporu a školení zaměstnanců. Nahrávání hovorů bude probíhat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. K jakýmkoli osobním údajům, které od vás během hovoru získáme, budeme přistupovat v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Ostatní online komunikace:
Jakékoli vaše interakce s námi prostřednictvím našich online služeb, jako je chat, budou zaznamenány a monitorovány za účelem kontroly kvality, ochrany pro případ právního sporu a školení zaměstnanců. Tyto údaje budou zpracovány a bude s nimi nakládáno v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Cookies a podobné sledovací technologie

Ke shromažďování a používání vašich osobních údajů včetně zobrazování inzerce na základě zájmů používáme cookies a podobné sledovací technologie (společně dále jen „cookies“). Další informace o typech cookies, které my a naši dodavatelé používáme, a způsobu, jakým můžete cookies kontrolovat, naleznete v našich zásadách týkajících se cookies. Údaje, které nám poskytnete, můžeme propojit s údaji z vašich transakcí a s údaji o vás, které získáme od třetích stran poskytujících služby naším jménem. Informace získané prostřednictvím cookies a podobných technologií nám mohou umožnit sledovat zařízení a údaje o kliknutích uživatelů spojené s cookies.

Obecně budeme osobní údaje, které od vás získáme, používat pouze k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo k účelům, které vám sdělíme při získávání vašich osobních údajů.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím kategoriím příjemců:

 • Společnosti z naší skupiny: Občas budeme vaše osobní údaje sdílet s našimi přidruženými společnostmi v rámci skupiny Expedia Group uvedenými na webu expediagroup.com. Kdykoli bude mít naše mateřská společnost a přidružené společnosti přístup k vašim osobním údajům, budou se řídit alespoň stejně přísnými pravidly, jako stanovují tyto zásady ochrany osobních údajů. Také se budou řídit příslušnými zákony týkajícími se odesílání propagačních sdělení a minimálně vám v jakémkoli zaslaném obchodním e-mailu poskytnou příležitost odmítnout budoucí příjem podobných e-mailových sdělení.
 • Poskytovatelé služeb třetích stran, kteří nám poskytují služby týkající se zpracování údajů (např. kvůli podpoře poskytování našich online služeb, zajišťování jejich funkcí nebo pomoci při zvyšování jejich zabezpečení) nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje za účely, jako je zpracování kreditních karet, obchodní analýza, služby zákazníkům, marketing, distribuce průzkumů nebo losovacích programů, zajištění zobrazování online inzerce přizpůsobené vašim zájmům a prevence podvodů. Pokud mají poskytovatelé služeb třetích stran přístup k údajům, shromažďují pouze údaje potřebné k plnění svých funkcí. Nemají povolení údaje sdílet nebo používat k žádnému jinému účelu.
 • Obchodní partneři, se kterými můžeme společně nabízet služby nebo jejichž služby mohou být nabízeny v našich online službách. Zapojení obchodního partnera třetí strany do služby, o kterou jste požádali, poznáte tak, že se objeví jeho název – buď samotný, nebo spolu s naším. Pokud se rozhodnete k těmto volitelným službám přistupovat, čas od času budeme s těmito partnery sdílet údaje o vás včetně vašich osobních údajů. Příkladem obchodního partnera může být věrnostní program třetí strany, pro který pomocí rezervace získáváte body.
 • Dodavatelé cestovních služeb, jako jsou hotely, aerolinie, půjčovny automobilů, pojišťovny, majitelé nemovitostí a v relevantních případech poskytovatelé aktivit a železniční a lodní linky, kteří plní vaše cestovní rezervace. Služby, jako jsou služby poskytované dodavatel cestovních služeb třetí strany, jsou tak vždy označeny. Upozorňujeme, že tito dodavatelé cestovních služeb vás mohou podle potřeby také kontaktovat, aby od vás získali další údaje o vás, mohli zařídit vaši cestovní rezervaci nebo reagovali na sdělení, které případně odešlete, v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Čas od času s našimi hotelovými dodavateli sdílíme anonymní hodnocení. V takových případech nesdílíme jména ani kontaktní údaje hodnotitelů, pokud nám to výslovně nedovolíte. Neneseme však odpovědnost za situaci, kdy hotel dokáže vaši identitu určit na základě obsahu hodnocení, a bude vás přímo kontaktovat.
 • Ostatní osoby v rámci vaší společnosti, jako jsou cestovní manažeři, zprostředkovatelé nebo koordinátoři cestování, jak je popsáno v části výše „Manažeři cestování, zprostředkovatelé a koordinátoři cestování“.
 • Jakýkoli kompetentní donucovací orgán, regulační nebo vládní agentura, soud nebo jiná třetí strana, pokud máme za to, že zveřejnění údajů je nutné (i) v rámci příslušného zákona nebo předpisu, (ii) kvůli uplatnění, prokázání nebo obraně našich zákonných práv, nebo (iii) kvůli ochraně vašich důležitých zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby. Například právní předpisy USA vyžadují, aby byly Úřadu pro vnitřní bezpečnost (DHS) a Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) poskytnuty před takovým cestováním určité údaje o cestování a rezervaci, známé jako údaje ze jmenné evidence cestujících nebo údaje PNR, vztahující se k osobám cestujícím do nebo z USA nebo v rámci vzdušného prostoru USA. Tyto informace můžeme předat leteckým společnostem nebo jiným poskytovatelům cestovních služeb, aby je mohli dále předat příslušnému orgánu veřejné moci:
 • pokud máme za to, že je vhodné prošetřit nezákonnou nebo domnělou nezákonnou činnost, zabránit jí nebo v souvislosti s ní podniknout kroky, chránit a bránit práva, majetek nebo bezpečnost naší společnosti či ostatních, našich zákazníků nebo jiných osob, a v souvislosti s našimi smluvními podmínkami a jinými dohodami;
 • v souvislosti s firemní transakcí, jako je rozdělení, sloučení, konsolidace nebo prodej majetku, nebo v nepravděpodobném případě konkurzu. V případě jakékoli akvizice budeme kupujícího informovat o tom, že smí vaše osobní údaje používat pouze k účelům uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo
 • Jakákoli jiná osoba s vaším souhlasem ohledně zveřejnění.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů nemůžeme uvést každého konkrétního příjemce z důvodu množství příjemců a frekvence změn těchto informací. Kategorie příjemců jsou podrobněji vysvětleny v pododstavcích výše uvedené části, například se jedná o dodavatele cestovních služeb, jako jsou hotely, aerolinie, půjčovny automobilů a poskytovatelé aktivit, kteří nám umožňují vyhovět vaší rezervaci. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně sdílení údajů se třetími stranami, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Občas sdílíme souhrnné nebo anonymní údaje se třetími stranami včetně inzerentů a investorů. Inzerenty můžeme informovat například o počtu návštěvníků našeho webu nebo o nejoblíbenějších hotelech a destinacích. Součástí těchto informací nejsou žádné osobní údaje a slouží k přípravě obsahu a služeb, o kterých si myslíme, že mohou být zajímavé pro naše uživatele

Jak vaše údaje používáme?

Náš právní základ pro zpracování osobních údajů (pouze návštěvníci z EHP)
Pokud jste návštěvníkem z Evropského hospodářského prostoru, náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů bude záviset na konkrétních osobních údajích a kontextu, ve kterém je získáme.

Osobní údaje od vás zpravidla získáme, pouze (i) když je potřebujeme, abychom mohli plnit s vámi uzavřenou smlouvu, (ii) když máme na jejich zpracování oprávněný zájem a neporušuje vaše práva, nebo (iii) když k tomu máme váš souhlas. V některých případech máme zákonnou povinnost od vás osobní údaje získat, například když je nutné použít vaši transakční historii ke splnění našich zákonných finančních a daňových povinností.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů kvůli splnění zákonného požadavku nebo plnění s vámi uzavřené smlouvy, dáme to ve vhodný moment jasně najevo a sdělíme vám, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné nebo ne (a možné důsledky neposkytnutí vašich osobních údajů).

Pokud vaše osobní údaje získáme a použijeme kvůli našim oprávněným zájmům (nebo oprávněným zájmům jakékoli třetí strany), tímto zájmem zpravidla bude provoz naší platformy a komunikace s vámi potřebná k tomu, abychom vám poskytovali naše služby, provádění bezpečnostního ověření, když nás kontaktujete, a oprávněný obchodní zájem, například reakce na vaše dotazy, vylepšování naší platformy, marketingová činnost nebo detekce a prevence nezákonné činnosti. Můžeme mít další oprávněné zájmy, které vám, bude-li to zapotřebí, ve vhodný moment sdělíme.

Jak určujeme, co jsou naše oprávněné obchodní zájmy?
Provádíme vyhodnocení, abychom zaručili, že:

(i) náš zájem o použití vašich údajů je oprávněný (tj. máme jasnou obchodní potřebu), a
(ii) tato obchodní potřeba neporušuje vaše práva na soukromí.

Při tomto vyhodnocení bereme v potaz potenciální dopad konkrétního použití údajů, které o vás jako zákazníkovi můžeme mít, a porovnáváme ho s našimi vlastními obchodními potřebami, abychom zajistili správné vyvážení těchto faktorů. Také přijímáme řadu bezpečnostních opatření, abychom minimalizovali jakékoli potenciální riziko.

Příklad: V praxi bychom považovali získání marketingových preferencí našich zákazníků v průběhu rezervace za oprávněnou obchodní potřebu nás jako online společnosti zabývající se elektronickým obchodem. Máme za to, že toto nepřiměřeně neporušuje vaše práva na soukromí, jelikož se celkem jistě můžete v budoucnosti chtít dozvědět o našich produktech a službách. Abychom nicméně chránili vaše právo na soukromí, můžete odběr těchto sdělení kdykoli odhlásit ve svém účtu, v samotném e-mailu nebo prostřednictvím služeb zákazníkům.

V souladu s výše uvedenými zákonnými důvody používáme shromážděné informace, abychom:

 • mohli vyhovět transakcím, které provedete, jako je rezervace hotelu,
 • vám mohli poskytnout potvrzení a důležité aktualizace týkající se vaší nadcházející cesty (e-mailem nebo zprávou SMS),
 • mohli ověřit vaši identitu za účelem prevence podvodu,
 • mohli spravovat váš účet včetně zpracování plateb,
 • s vámi mohli obecně komunikovat, především v případě změny vaší rezervace,
 • mohli poskytovat zákaznické služby související s vaší rezervací nebo reagovat na vaše případné dotazy,
 • mohli spravovat a provozovat náš program služebních cest společnosti Egencia,
 • mohli měřit zájem o naše produkty, služby a funkce webu a vylepšovat je,
 • vás mohli upozorňovat na zvláštní nabídky, kupony, losování a produkty a služby související s cestováním, které vás mohou zajímat. Tato upozornění můžete obdržet e-mailem, poštou nebo prostřednictvím reklam na webech třetích stran včetně sociálních sítí,
 • mohli jinak přizpůsobit vaši zkušenost na tomto webu nebo v aplikaci,
 • vás mohli odměnit v rámci jakéhokoli programu odměn a ocenění, do kterého se rozhodnete zapojit (ať už se jedná o program nás nebo třetí strany),
 • od vás mohli získat informace, i formou zpětné vazby, kterou nám poskytnete, nebo průzkumů, které vyplníte,
 • mohli provádět statistickou analýzu používání našeho webu a aplikací a služeb, které nabízíme, abychom vylepšili každý aspekt naší činnosti,
 • mohli chránit naše práva jako společnosti včetně například našeho duševního vlastnictví,
 • mohli řešit spory, vybírat poplatky nebo řešit problémy,
 • mohli zabránit potenciálně zakázaným nebo nezákonným činnostem,
 • mohli prosazovat naše smluvní podmínky, a
 • mohli provádět jiné činnosti, které vám při získání údajů sdělíme.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, podle kterého shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak vaše osobní údaje chráníme?
Chceme, abyste při rezervaci cestovních služeb pomocí našich online služeb cítili jistotu, a zavazujeme se, že shromážděné údaje budeme chránit. I když žádné online služby nemohou zaručit naprostou bezpečnost, zavedli jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme. Například při předávání vašich citlivých osobních údajů mezi vaším a naším systémem používáme šifrování. Dále používáme firewally a systémy detekce narušení, abychom zabránili neoprávněným osobám v získání přístupu k vašim údajům. Kromě toho mají k osobním údajům přístup pouze oprávněné osoby, navíc pouze za účelem povolených obchodních funkcí.

Mezinárodní přenosy údajů
Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí, než je země, ve které sídlíte, a mimo EHP, a v nich být zpracovány. Zákony na ochranu údajů těchto zemí se mohou lišit od zákonů ve vaší zemi (a v některých případech nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany). Společnost Egencia konkrétně uchovává a zpracovává osobní údaje cestujících v zabezpečeném prostředí jak v USA, tak i v ostatních zemích. V souvislosti se zpracováním osobních údajů cestujících pocházejících z jiných zemí než USA a za účelem poskytování služeb musí společnost Egencia vaše osobní údaje předat svým partnerům či poskytovatelům služeb ke zpracování v USA a případně v jiných zemích mimo zemi vašeho bydliště.

Někteří z partnerů skupiny Expedia Group U.S. stvrdili účast na programu Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA. Proto u osobních údajů z EU, Švýcarska a Velké Británie dodržujeme principy programu Privacy Shield v oblasti upozornění, volby a odpovědnosti v oblasti předávání údajů dál, zabezpečení, integrity dat, omezení účelu, přístupu, postihu, vynucení práva a odpovědnosti.  Takoví partneři skupiny Expedia Group U.S. budou rovněž dodržovat znění a principy programu Privacy Shield a to i přesto, že Soudní dvůr Evropské unie v červenci 2020 rozhodl, že evropsko-americký program Privacy Shield již není vhodným přenosovým mechanismem pro předávání osobních údajů z EU do USA. Navíc skupina Expedia Group udržuje pro příslušné případy vnitřní standardní smluvní doložky, které předávání osobních údajů u EU do USA pokrývají. Naši certifikaci naleznete zde. Další informace o principech programu Privacy Shield naleznete na adrese www.privacyshield.gov. Více o způsobu, jakým dodržujeme znění programu Privacy Shield naleznete v informacích zde.

Uchování údajů

Osobní údaje, které od vás získáme, uchováváme, pokud na tom máme trvající oprávněný obchodní zájem (například abychom vám poskytovali službu, o kterou jste požádali, nebo vyhověli příslušným zákonným, daňovým nebo účetním požadavkům).

Když na zpracování vašich osobních údajů nemáme žádný trvající oprávněný obchodní zájem, údaje buď smažeme nebo anonymizujeme. Pokud to není možné (například protože jsou vaše osobní údaje uloženy v záložních archivech), tak je bezpečně uložíme a zabráníme jakémukoli jejich dalšímu zpracování až do doby, kdy bude možné je smazat.

Vaše údaje anonymizujeme nebo shrnujeme, pokud je chceme použít pro analytické účely nebo analýzu trendů v dlouhodobém časovém horizontu.

Vaše práva týkající se údajů
Jako účastník programu Egencia od nás můžete obdržet sdělení, která vám poskytnou novinky o cestování a aktualizace. Tyto e-mailové bulletiny můžete kdykoli přestat odebírat. Odběr zrušíte na stránce svého profilu pod položkou „Nastavení e-mailu“, nebo můžete informovat svého cestovního manažera, zprostředkovatele či koordinátora cestování o tom, že již od společnosti Egencia nechcete dostávat taková sdělení. V každém sdělení, které vám pošleme prostřednictvím e-mailu, dostanete také možnost zrušit odběr e-mailových bulletinů. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo zasílat vám také jiná sdělení, a to včetně oznámení souvisejících s provozem našich služeb, zpráv administrativního charakteru a průzkumů týkajících se vašeho účtu u společnosti Egencia nebo vašich transakcí se společností Egencia. Z odběru takovýchto zpráv se nelze odhlásit.

 • Na stránkách Můj profil a Moje cesty můžete přistupovat k informacím, přidávat je, aktualizovat nebo mazat a také smazat svůj účet, jak je popsáno níže. Pokud učiníte takovou žádost, je společnost Egencia před vyhověním žádosti oprávněna požadovat ověření vaší totožnosti.
 • Můžete rovněž podat písemnou žádost o přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme. Pokud učiníte takovou žádost, je společnost Egencia před jejím vyhověním oprávněna požadovat ověření vaší totožnosti. Můžete podat písemnou žádost o přístup ke svým osobním údajům tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže v části „Kontaktujte nás“.

Vaše práva na ochranu údajů
Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru, máte následující práva na ochranu údajů:

 • Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat nebo požádat o jejich smazání, jako člen programu Egencia můžete na stránce Můj profil změnit nastavení svého účtu. Možnost nastavení e-mailu vám umožňuje změnit e-mailovou adresu a spravovat svůj cestovní bulletin a další odběry. Můžete rovněž změnit své heslo a zvolit automatické zadávání přihlašovacích údajů při přihlašování k této stránce. Můžete ke svému členskému profilu přidat další cestující a smazat ty stávající, aktualizovat nebo opravovat jména, telefonní čísla, informace o pasu a kontakty pro případ nouze u cestujících ve vašem profilu a můžete aktualizovat svůj preferovaný typ cestování. Můžete nás také kontaktovat pomocí našich kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“ uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Pokud požádáte o přístup ke svým osobním údajům, potvrdíme, zda vaše informace máme, a poskytneme vám jejich kopii, vysvětlíme vám, jak je zpracováváme a z jakých důvodů, jak dlouho je uchováváme a jaká máte v souvislosti s nimi práva
 • Pokud požádáte o smazání svých osobních údajů, smažeme je. Mějte na paměti, že musíme uchovat jakékoli údaje, které potřebujeme ke splnění našich zákonných povinností nebo kvůli uplatnění, prokázání nebo obraně oprávněného nároku
 • Proti zpracování vašich osobních údajů můžete vznést námitky, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o jejich přenositelnost. Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí našich kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“ na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Můžete požádat o zrušení účtu u společnosti Egencia tím, že nás kontaktujete. Po zrušení svého účtu se nebudete moci přihlásit nebo přistupovat k jakýmkoli svým osobním údajům spojeným s účtem, ale budete si kdykoli moci založit nový účet. E-mail s potvrzením o zrušení účtu vám zašleme na e-mailovou adresu obsaženou v členském profilu. Mějte na paměti, že musíme uchovat jakékoli údaje, které potřebujeme ke splnění našich právních povinností nebo kvůli uplatnění našeho oprávněného právního nároku, jeho prokázání nebo obraně proti vzneseným námitkám.
 • Pokud jsme shromáždili a zpracovali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před odvoláním, ani neovlivní zpracování vašich osobních údajů prováděné s ohledem na jiné zákonné důvody ke zpracování, než je souhlas.
 • Máte právo si na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů stěžovat orgánu pro ochranu údajů. Pro více informací kontaktujte svůj místní orgán pro ochranu údajů. Kontaktní údaje orgánů pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a jistých zemích mimo Evropu (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde.

Kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů.

Zobrazování přizpůsobených reklam
Inzerenti třetích stran, jako jsou reklamní subjekty a obchodní partneři, mohou používat cookies a další technologie (jako jsou např. webové majáky) ke shromažďování informací o vašich online aktivitách. Účelem shromažďování těchto informací mimo jiné je: Měřit a porozumět používání našich stránek a analyzovat, upravovat a přizpůsobovat obsah reklam na těchto a dalších stránkách vašim zjevným zájmům. Nemáme přístup ke cookies ani dalším funkcím, které mohou tyto třetí subjekty používat, ani nad nimi nemáme kontrolu. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na informační postupy těchto inzerentů nevztahují. Více informací o inzerentech třetích stran a vašich možnostech, aby vaše údaje nebyly shromažďovány, naleznete na následujících webových stránkách:

Signály Do Not Track a podobné mechanismy Některé webové prohlížeče dokáží webům, s nimiž prohlížeč komunikuje, odesílat požadavek Do Not Track (Nesledovat). Vzhledem k rozdílům v implementaci této funkce v různých prohlížečích nelze mít jistotu, zda uživatel měl v úmyslu tento požadavek odesílat, a dokonce ani zda si vůbec byl jeho odesílání vědom. Členové přední společnost pro stanovení internetových standardů, kteří se touto otázkou zabývají, se snaží stanovit, co by weby měly udělat, pokud vůbec něco, když tyto signály přijmou. Společnost Egencia v současné době na tyto signály nijak nereaguje. Až bude definována a schválena finální verze příslušného standardu, přehodnotíme způsob, jakým budeme na tyto signály reagovat.

Změny tohoto oznámení a jak nás lze kontaktovat

Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou provedeny, když to bude nutné v reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj. Když tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizujeme, provedeme příslušná opatření, abychom vás o tom informovali, v rozsahu odpovídajícím významu provedených změn. Pokud to vyžadují příslušné zákony na ochranu údajů, získáme při jakékoli významné změně zásad ochrany osobních údajů váš souhlas.

Datum poslední aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů je uvedeno na začátku těchto zásad u textu „Datum poslední aktualizace“.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně změn těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím nebo níže uvedených kontaktních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li otázky k zásadám ochrany osobních údajů nebo obecně k postupům ochrany osobních údajů, obraťte se na nás:

E-mailem: sluzby_zakaznikum@egencia.cz. Uděláme maximum pro to, abychom vaši žádost vyřídili do 24 hodin.

Telefonicky: Potřebujete-li okamžitě pomoci, zavolejte nám na číslo 420 234 094 114.

Chceme se ujistit, že jako zákazník společnosti Egencia můžete online spravovat své zkušenosti z cestování, od plánování a rezervace vašeho cestování až po ochranu vašich osobních údajů. Pracovníci péče o zákazníky cestovní agentury Egencia vám jsou ochotni pomoci s vaší cestou v rámci programu Egencia 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Kdykoli můžete také zavolat na číslo služeb zákazníkům, které jste dostali při registraci vaší společnosti. Kromě toho můžete telefonicky nebo poštou kontaktovat dodavatele cestovních služeb. Kontaktní údaje naleznete ve svém plánu cesty.