Skip to main content

Řízení rizika pracovních cest, cestovní doporučení a upozornění

Corporate Travel Manager Creates Risk Management Strategies
Corporate Travel Manager Creates Risk Management Strategies

Bezpečnost hostů a informace o destinaci

Situace v oblasti služebních cest prošla zásadní změnou. Využijte naše nástroje Management cestování, včetně portálu Egencia® Travel Advisor, k optimalizaci Vašeho cestovního programu a péče o Vaše hosty.

Podporujte pohodlí hostů

Egencia® Travel Advisor pomáhá zajistit hostům na pracovní cestěi cestovním asistentům bezpečnost, informace o destinaci a při plánování služebních cest informuje o možných dopadech.

  • Informujte hosty o nejaktuálnějších upozorněních ohledně pandemie i cestovních doporučeních a ujistěte je, že o ně na pracovní cestě bude postaráno.
  • Poskytněte hostům snadný přístup k informacím o typech rizik a bezpečnostních opatřeních (například požadavky na nošení roušek, povinnou karanténu) a další pokyny. Hosté tak budou moci lépe plánovat.
  • Podpořte firemní cestující v době krize a možných rizik (včetně přírodních katastrof a občanských nepokojů) a zajistěte jim při plánování a rezervaci cest okamžitý přístup k vládním cestovním doporučením a upozorněním.
Support travelers’ wellbeing
Light grey under the wing

Podpořte firemní cestující a minimalizujte riziko pracovní cesty

Ať už zavádíte nový přístup k řízení rizik nebo dolaďujete cestovní pravidla, program Egencia® Travel Advisor vám pomůže optimalizovat strategie v oblasti povinnosti řádné péče. Nabídne vám cestovní doporučení a upozornění.

Gain predictability and control

Nabízíme předvídatelnost a řízení

Používejte program Egencia® Travel Advisor  pro účinné řízení rizik a zajistěte si větší schopnost předvídat i řídit události v cestovním programu. Existuje mnoho způsobů, jak vám cestovní doporučení mohou pomoci zajistit rovnováhu obchodních cílů a růstu v porovnání se zajištěním pohodlí a duševního zdraví zaměstnanců.

  • Program umožňuje dělat informovaná a jistá rozhodnutí v oblasti plánu řízení cestovních rizik. Existují-li například na některé hranici omezení, můžete nastavit zásady  týkající se původu hosta. 
  • Mějte aktuální informace o karanténě hostů i o dalších požadavcích a poskytujte firemním cestujícím smysluplné aktualizace v reálném čase. 
  • S využitím norem pro  osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)  vytvářejte pro firemní cestující cestovní sady. 
  • Rychle aktualizujte zásady pro cestování o vysoce rizikové destinace či o jiné rizikové faktory – cestující tak zůstanou informovaní.
  • Získejte snadný přístup k nástroji Egencia Travel Tracker a identifikujte cestující, jejichž cesta by se mohla týkat aktuální cestovní doporučení a upozornění.

Umožněte zaměstnancům cestovat s větší důvěrou

Zobrazováním příslušných kontextuálních a personalizovaných informací o riziku a destinaci pomáhá společnost Egencia při provádění rezervace posílit důvěru cestujících v zajištění pohodlí.

Každý, kdo provádí rezervaci pracovní cesty, si může během rezervace online i v aplikaci snadno zobrazit opatření dodavatele pro zajištění zdraví a hygieny.

Ujistěte cestující poskytnutím dostatečných informací o jakýchkoli bezpečnostních opatřeních uplatňovaných v destinaci či hotelu nebo při rezervaci hotelu, auta, letenky či jiné jízdenky.

Increase travelers’ confidence

Předvedeme vám přínosy služeb společnosti Egencia pro management cestování.

Jste již naším zákazníkem? Můžete kontaktovat péči o zákazníky společnosti Egencia.