Skip to main content
sustainability
sustainability

Udržitelné cestování

Udržitelné služební cesty představují strategii, která pomáhá organizaci zlepšit a optimalizovat služební cesty. Pravidla udržitelné služební cesty jsou přínosná nejen pro životní prostředí snížením uhlíkové stopy, ale také pro organizace, kterým pomáhají snížit cestovní náklady a zkrátit čas, který zaměstnanci tráví na cestách. Objevte články a návody, jak můžete implementovat pravidla a program pro udržitelné služební cesty a jaké výhody tím získáte.