Skip to main content
Travel Procurement Strategy
Travel Procurement Strategy

Nákup cestovních služeb

Jednou z cest, jak ušetřit v rámci firemního cestovního programu, je přezkoumat strategie nákupu cestovních služeb. Když zajistíte, aby vaše firma dostávala od prodejců cestovních služeb ty nejvýhodnější nabídky a preferenční ceny, může to představovat velký rozdíl v celkových nákladech na služební cestování ve vaší firmě. Přečtěte si články a průvodce zabývající se postupy zlepšování strategie nákupu cestovních služeb.