Aktuální data napomáhají řídit náklady na služební cesty

Společnosti po celém světě se obrací na společnost Egencia, aby jim poskytla nástroje, technologie a podporu ke snížení nákladů na služební cesty, podporu dodržování zásad cestování a pomohla k zajištění velkých úspor. Naši klienti těží z okamžitých cestovních údajů a reportů na vyžádání k neustálému sledování a zlepšování svých řízených cestovních programů.

Lepší informovanost podporuje lepší dodržování pravidel

Egencia pozvedá reporting řízení cestování na novou úroveň. Dynamické a interaktivní tabulky a grafy rychle zdůrazňují nové příležitosti úspory nákladů, aby bylo možné provést náležité úpravy řízených cestovních programů našich klientů. Okamžité údaje poskytují náhled do změn cestovních výdajů a možností pro sjednané dohody o cenách.

Cestovní zpravodajství

Egencia přináší zásadní cestovní zpravodajství. Cestovní manažeři mohou rychle a snadno odhalit možnosti úspor za pomoci reportů na vyžádání, které obsahují denní aktualizace online rezervací a také rezervací přes travel konzultanta cestovní kanceláře. Přínosem je využití souhrnných zpráv, které poskytují detailní analýzu jednoho určitého aspektu cestovních výdajů nebo pohled na širší cestovní trendy v rámci celé organizace.

Egencia pozvedává reporting řízení služebních cest na novou úroveň
  • Proaktivní oznámení programu DataMinder™

    Využijte DataMinder™ k proaktivnímu sledování výkonnosti programu řízení cestovních příležitostí. Získávejte okamžitá oznámení prostřednictvím e-mailu, jakmile jsou splněny určité meze k sledování postupu v cestovním programu a obchodních cílech.

  • Kvantifikace úspor při nákupu letenek předem

    Zobrazení průměrných hodnot letenek, počtu a procent letenek zakoupených v rámci pěti různých úrovní očekávání ve spojitosti se skutečným datem cesty. Rychle identifikujte, zda se cestujícím zlepšuje jejich chování při nákupu cestovních příležitostí k minimalizování celkových průměrných cen letenek společnosti.

Připraveni na Egencia?
Zavolejte nám:
+420 234 094 114
Kotaktujte náš obchodní tým
Více o nás: