Odborná analýza programů obchodního cestování

Poradenské služby Egencia nabízí celou řadu možností pomoci s přizpůsobením, doladěním a realizací programu cestovního managementu, který je v souladu s obchodními a finančními cíli našich klientů. Za účelem implementace našeho programu shromažďujeme údaje, provádíme analýzu, činíme doporučení a pracujeme s klienty. Poradenské služby Egencia nabízí analýzu leteckého programu, plánování letecké strategie, výběrová řízení na letecké společnosti a strategické plánování při zajišťování hotelů, hotelová výběrová řízení a uniklé úspory v rámci ubytování a analýzu.

Analýza leteckého programu

Analýza leteckého programu Egencia poskytuje kompletní audit a analýzu současných programů cestování letadlem a nabízí doporučení ke zlepšení a nové potenciální smluvní příležitosti.

 • Nabízí hlubší porozumění celého leteckého programu a nákladů.
 • Vyzdvihuje průměrné ceny letenek a slevy dle přepravce, nejlepší kombinace na trhu, a kteří dopravci jsou využíváni k určitým trasám.
 • Poskytuje cenný náhled do úspěšných smluvních jednání.

Za účelem implementace cestovního programu shromažďujeme údaje, provádíme analýzu, činíme doporučení a pracujeme s klienty.

Strategický letový plán

Strategický letový plán nabízí celkovou analýzu veškerých korporátních letových programů a informací potřebných v procesu výběru (RFP)/zajišťování zdrojů.

 • Pomáhá při určování toho, jak pozměnit dodavatelský mix za účelem maximalizace úspor a minimalizace dopadu na cestujícího.
 • Poskytuje přehled o současných letových programech a kvalitě současných leteckých nabídek.
 • Analyzuje současné sjednané smlouvy a poskytuje klíčové poznatky, doporučení a alternativní možnosti.
Za účelem implementace cestovního programu shromažďujeme údaje, provádíme analýzu, činíme doporučení a pracujeme s klienty.
 • Výběrové řízení na letecké společnosti a zajištění zdrojů

  Egencia spouští celý proces výběrového řízení na letecké společnosti s využitím informací z letového strategického plánu pro společnost a napomáhá při výběru aerolinek, s následným přidáním, řízením či odebráním z programu na další rok.

  • Nabízí standardní RFP k zaslání jednotlivým aerolinkám a vyvažuje odbornost Egencia v zajišťování letu k získání nejlepších možných cen. 
  • Poskytuje detailní analýzu nabízených cenových podmínek a dodává materiály k vyjednávání s každou poptávanou leteckou společností.
  • Koordinuje celý smluvní proces.
 • Strategický hotelový plán

  Náš strategický hotelový plán nabízí celkovou analýzu současných obchodních hotelových programů a poskytuje informace jako pomoc při každoročním výběrovém řízení.

  • Kombinace údajů o agentuře, kreditních kartách a výdajích k zachycení reálných celkových výdajů; geografické seskupení hotelů poskytuje ucelený obraz o veškerých hotelových výdajích.
  • Poskytuje možné dopady finančních scénářů k identifikaci příležitostí k dodatečným úsporám.Nabízí nový náhled na dodržování cestovní politiky; rychlá identifikace slabých míst a preferovaného využití hotelů a získání pokračujících a aktualizovaných čtvrtletních reportů.
 • Hotelová výběrová řízení a zajištění zdrojů

  Egencia spouští celý proces výběrového řízení s využitím informací z hotelového strategického plánu včetně provedení výběru hotelů, s následným přidáním, řízením či odebráním z programu na další rok.

  • Poskytuje srovnání cen a vybavení mnoha různých hotelů.
  • Zefektivňuje celý proces získávání informací a významně šetří čas.
 • Analýza ztracených úspor v oblasti hotelů

  Naše analýza ztracených úspor v oblasti hotelů překračuje rámec tradičních zpráv o hotelových úsporách a identifikuje úspory, které jsou jedinečné pro klienty Egencia prostřednictvím programu řízených cen Egencia.

  • Určuje nově získané úspory ze současných hotelových programů využitím chráněných hotelových sazeb Egencia.
  • Na sekundárních trzích, kde nejsou sjednané speciální ceny, jsme schopni tyto dodatečně vyjednat za účelem získání dalších úspor, nebo na primárních trzích, kde jsou předchozí speciální ceny vyprodané.
Připraveni na Egencia?
Zavolejte nám:
+420 234 094 114
Kotaktujte náš obchodní tým
Více o nás: